Een andere manier van kijken

Beleggen in bedrijfsobligaties met Schroders

Zoeken naar onverwachte invalshoeken

Op de wereldwijde bedrijfsobligatiemarkten heerst een permanente wedloop om informatie. De winnaars zijn diegenen die belangrijkste trends vroeg herkennen en kansen ontdekken die door hun concurrenten over het hoofd worden gezien. Onze onderzoekscultuur is gericht op de minder voor de hand liggende tweede- en derde-orde effecten van economische en sectorale trends van de bedrijven die we volgen. Onze analisten proberen daarbij patronen, verbanden en interacties te ontdekken die onze portefeuillebeheerders kunnen helpen ontluikende kansen te benutten, risico's te herkennen en met overtuiging geconcentreerde posities in te nemen.

Icon_Prussian Blue_64x64_Magnifying glass

Themagedreven aanpak

Wij stellen een aantal brede beleggingsthema's vast die naar onze mening bepalend zullen zijn voor de rendementen. Dankzij de gedisciplineerde manier waarop we dit doen, zijn we in staat de minder vanzelfsprekende tweede- en derde-orde effecten te herkennen en ontluikende kansen aan het licht te brengen.

Icon_Prussian Blue_64x64_Globe

Wereldwijde aanwezigheid en kennis

Schroders is gespecialiseerd in bottom-up obligatie-onderzoek en -selectie. De kennis en informatie waarop we onze portefeuilles baseren, komt van 40+ kredietanalisten die wereldwijd 1700+ emittenten volgen, en 25+ fondsbeheerders in Europa, Azië, het VK en de VS.

Enduring_Icon

50 jaar ervaring

Schroders heeft meer dan 50 jaar ervaring in het beheer van obligatieportefeuilles en biedt een grote diversiteit aan strategieën om tegemoet te komen aan uiteenlopende doelstellingen en prioriteiten van klanten ten aanzien actieve marktblootstelling, duurzaamheid of inkomensfocus, en tegelijkertijd het vermogen van zijn klanten te beschermen.

Cijfers per maart 2023.

Schroders' kijk op bedrijfsobligaties

Uw gids voor de wereldwijde bedrijfsobligatiemarkten

Lees meer over onze fondsen

Slide 1 of 3

*Schroder International Selection Fund wordt aangeduid als Schroder ISF.

Beleggen brengt risico's met zich mee. Resultaten uit het verleden zijn geen aanwijzing voor toekomstige resultaten en worden mogelijk niet herhaald. Op de desbetreffende webpagina van het fonds vindt u meer informatie over de belangrijkste risico's die aan deze fondsen verbonden zijn.

Ontdek meer over Schroder ISF Strategic Credit

Bezoek onze fondsencentrum pagina voor meer informatie, inclusief fondsliteratuur en rendementscijfers.

Belangrijke informatie

Deze webpagina is geen aanbod of uitnodiging om in te schrijven op aandelen van Schroder International Selection Fund (de “Vennootschap”). Niets op deze webpagina mag worden beschouwd als advies of worden opgevat als aanbeveling om aandelen te kopen of verkopen. Een belegging in de Vennootschap houdt risico’s in, die uitvoerig beschreven staan in het prospectus.

Intekenen op aandelen van de Vennootschap kan alleen op basis van het meest recente essentiële-informatiedocument en het meest recente prospectus, samen met het meest recente gecontroleerde jaarverslag (en het daaropvolgende niet-gecontroleerde halfjaarverslag, indien dat is gepubliceerd), die kosteloos kunnen worden verkregen bij Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Schroders kan op elk moment besluiten te stoppen met de verkoop van een of meer fondsen in een EER-land, maar zal het voornemen hiertoe op de wettelijk voorgeschreven manier publiceren op zijn website.

Het fonds heeft tot doel duurzaam te beleggen in de zin van artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088 betreffende de informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (de SFDR).

Verwijzingen naar sectoren/landen/aandelen/effecten dienen uitsluitend ter illustratie en zijn geen aanbeveling om een financieel instrument/effect te kopen of verkopen of om een bepaalde beleggingsstrategie te volgen.

Resultaten uit het verleden zijn geen aanwijzing voor toekomstige resultaten en worden mogelijk niet herhaald.

De waarde van beleggingen en de daaruit verkregen inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. Wisselkoersschommelingen kunnen tot gevolg hebben dat de waarde van beleggingen daalt of stijgt.

Dit document geeft de meningen en opvattingen van Schroders weer. Deze kunnen veranderen.

Schroders is een verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot uw persoonsgegevens. Informatie over de manier waarop Schroders uw persoonsgegevens kan verwerken, vindt u in ons Privacybeleid dat u kunt raadplegen op www.schroders.com/en/privacy-policy/ of dat u kunt opvragen indien u geen toegang hebt tot deze webpagina.

Een samenvatting van de rechten van de beleggers kunt u vinden op: https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/footer/complaints-handling/

Voor uw veiligheid kunnen gesprekken worden opgenomen of gemonitord.

Uitgegeven door Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg. Registratienr. B 37.799.

Voor Nederland zijn deze documenten kosteloos verkrijgbaar in het Engels via de volgende link: [invullen]

Schroders is een wereldwijde asset manager met vestigingen in 38 regio’s, in Europa, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten.

Alleen ter illustratie; geen aanbeveling om in de bovengenoemde effecten / sectoren / landen te beleggen.

Schroder Investment Management (Europe) S.A. mag deze voorwaarden te allen tijde wijzigen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving. Alle rechten voorbehouden in alle landen.

Schroder Investment Management (Europe) SA is onderworpen aan de Luxemburgse wet van 17 december 2010.