Алтернативни инструменти

Schroders предлага широк спектър решения за алтернативни инвестиции, за да отговори на потребностите от диверсифициране на опитните инвеститори. Те включват стратегии, фокусирани върху стоки, и подход за абсолютна възвръщаемост от дългове на възникващи пазари и валута.

Разгледайте нашите алтернативни фондове тук