Фондове в множество активи

Екипите на Schroders за управление на фондове в множество активи предоставят на инвеститорите уникална възможност да използват експертизата на над 90 собствени професионалисти в инвестирането от целия свят и да разнообразят инвестициите си с широка гама активи на множество пазари, региони и стратегии. Мениджърите на Schroders, управляващи фондове в множество активи , се стремят да увеличат дохода, претеглен спрямо риска, чрез гъвкаво инвестиране в диверсифициран портфейл от световни акции, инструменти с фиксирана доходност и алтернативни класове активи.

Разгледайте нашите фондове в множество активи тук