Global Investor Study

De rol van vermogensbeheerders uitgelegd

26-09-2016

Vermogensbeheerders, ook wel fondsbeheerder of beleggingsmaatschappij genoemd, zijn erop gericht het geld van hun cliënten te laten groeien, om hen in staat te stellen hun doelen op de langere termijn te realiseren en te helpen de toekomst met meer vertrouwen tegemoet te zien. 

Ze zijn de machinekamer van de beleggingsfondsen, pensioenfondsen en een groot aantal andere spaar- en beleggingsproducten.

Eén van hun taken is het geld van particuliere beleggers die niet bijzonder vermogend zijn, samen te voegen met het geld van anderen en te investeren in een beleggingsportefeuille met een veel bredere spreiding dan elke afzonderlijke belegger op zich zou kunnen bereiken – en bovendien tegen veel lagere kosten.

Dit wordt meestal gedaan in de vorm van een beleggingsfonds, dat de mogelijkheid biedt te beleggen in verschillende beleggingscategorieën, zoals aandelen, obligaties, vastgoed, kleine start-ups en infrastructuur.

Beleggingsadviseurs of brokers kunnen beleggers helpen de juiste keuze te maken uit fondsen of beleggingscategorieën. Daarbij dient rekening te worden gehouden met het risico dat een cliënt bereid is te nemen (de risicotolerantie). Hoe hoger het risico, hoe hoger het potentiële rendement, maar des te groter is ook de kans om geld te verliezen. In het algemeen geldt dat hoe langer u wilt beleggen, des te hoger het risico dat u waarschijnlijk kunt nemen.

Meestal leidt dit ertoe dat cliënten hun geld beleggen in een fonds dat zoveel mogelijk overeenkomt met hun risicotolerantie en de beleggingscategorieën waarin ze geïnteresseerd zijn. Sommige cliënten willen daarbij rekening houden met bepaalde factoren, zoals milieuoverwegingen of maatschappelijke doelen. 

De kosten zijn meestal gebaseerd op een percentage van het belegde vermogen. Dit betekent dat de vermogensbeheerder en de cliënt een gezamenlijk belang hebben: beiden profiteren als het vermogen groeit.    

Vermogensbeheerders moeten zich aan een groot aantal regels houden, met betrekking tot hun gedrag en de communicatie met cliënten. Ze dienen altijd in het belang van de cliënt te handelen.

Eén van de belangrijkste verschillen tussen een vermogensbeheerder en een bank is dat het geld in veilige bewaring wordt gegeven aan een firma die onafhankelijk is van de vermogensbeheerder. Als er iets met de vermogensbeheerder gebeurt, blijft het geld veilig, afgescheiden van het kapitaal van de beheerder, zodat het ter beschikking van de cliënten blijft. Dit is iets anders dan het beleggingsrisico, het risico dat de beleggingen in de portefeuille in waarde dalen.

Vermogensbeheerders onderwerpen de ondernemingen, instituties en projecten waarin namens de cliënten belegd wordt, aan een grondig onderzoek, terwijl deze beleggingen andersom bijdragen aan de groei van die ondernemingen en projecten, waardoor banen gecreëerd worden.

Fondsbeheerders houden rekening met een groot aantal factoren bij de keuze tussen alle mogelijke beleggingen, dikwijls mede afhankelijk van een bepaalde beleggingsstijl en de behoeften van hun cliënten. Soms kan bijvoorbeeld worden gekozen voor een portefeuille waarin het accent ligt op het genereren van inkomsten (onder meer door te beleggen in ondernemingen die naar verwachting dividend zullen uitkeren).  Andere beheerders kunnen de nadruk leggen op ondernemingen die in hun ogen ondergewaardeerd zijn en waarvan ze verwachten dat ze in de loop van de tijd in waarde zullen stijgen. 

Wanneer eenmaal besloten is om in de aandelen van een onderneming te beleggen, houdt de fondsbeheerder deze onderneming scherp in de gaten, vraagt het management namens de eindbeleggers om rekenschap af te leggen van het gevolgde beleid, overlegt periodiek over de gevolgde strategie en oefent stemrecht uit op aandeelhoudersvergaderingen. 

Het is in onze ogen het beste om langdurige relaties met ondernemingen aan te gaan, maar het is altijd mogelijk de aandelen te verkopen, als de belegging in een bepaalde onderneming niet langer optimaal aansluit bij het belang van de beleggers.

Opmerkingen: Over de Schroders Global Investor Study 2016

In opdracht van Schroders voerde Research Plus Ltd tussen 30 maart en 25 april 2016 een onafhankelijk online onderzoek uit onder 20.000 beleggers uit 28 landen in alle delen van de wereld, waaronder Australië, Brazilië, Canada, China, Duitsland, Frankrijk, India, Italië, Japan, Nederland, Spanje, het VK en de VS. “Beleggers” wordt in dit onderzoek gedefinieerd als mensen die de komende 12 maanden minstens € 10.000 (of het equivalent daarvan) willen beleggen en die de laatste vijf jaar veranderingen in hun beleggingen hebben aangebracht. Deze personen vertegenwoordigen de opvattingen van beleggers in de landen waarop het onderzoek betrekking heeft.

Belangrijke informatie: Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie en is niet bedoeld als promotiemateriaal. Het is geen aanbod of verzoek om een financieel instrument te kopen of te verkopen. Het materiaal is niet bedoeld als en mag niet worden gebruikt als basis voor boekhoudkundig, juridisch of fiscaal advies of beleggingsadvies. De opvattingen en informatie in dit document zijn niet bedoeld als basis voor afzonderlijke beleggings- en/of strategische beslissingen.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.
Uitgegeven door Schroder Investment Management Limited, 31, GreshamStreet, London, EC2V7QA, geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority. Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd.

Lees het volledige rapport

9 pagina’s | 392 kb

DOWNLOAD