Global Investor Study

Overmoedige beleggers en de hulp die ze wensen: een overzicht van betrokkenheid

Misplaatst vertrouwen op inzicht in beleggingen zou beleggers die hun financiële toekomst plannen kunnen benadelen. Een sterke wens om te leren en advies te vragen van financiële professionals biedt echter de perfecte mogelijkheid voor de beleggingssector om samen te werken met consumenten.

26-09-2016

De Schroders Global Investor Study 2016 toont aan dat beleggers wereldwijd een vast vertrouwen hebben in hun eigen beleggingscapaciteiten.

Het onderzoek duidt ook op een wereldwijd robuuste vraag naar financieel advies, waarbij beleggers hun beleggingsbeslissingen nog steeds door professionele adviseurs bevestigd willen zien.

Overschatting van inzicht in beleggingen

Consumenten blijven een bepaald zelfvertrouwen in hun eigen beleggingscapaciteiten vertonen.

Dit is een al lang bekend gedrag bij beleggen en op andere levensgebieden, waar bijvoorbeeld afzonderlijke onderzoeken het te grote zelfvertrouwen van weggebruikers hebben gekoppeld aan verhoging van het aantal verkeersongelukken.

Uit ons onderzoek blijkt de mate waarin beleggers hun capaciteiten overschatten en wij beschrijven de aanzienlijke gevolgen die dit kan hebben voor het pensioenvermogen.

Consumenten moeten zich steeds meer bezighouden met hun eigen pensioenvoorziening en ons onderzoek suggereert dat er een aanzienlijk hiaat is tussen wat zij denken dat ze weten en wat ze werkelijk weten.

Uit de Schroders Global Investor Study 2016 bleek:

 • Slechts 13% van de wereldwijde beleggers zou toegeven dat ze een minder dan gemiddeld inzicht in beleggingen hebben.
 • Ruim de helft (51%) van de beleggers die wereldwijd door Schroders zijn ondervraagd, heeft naar eigen zeggen minder inzicht dan de gemiddelde belegger – wat een te groot zelfvertrouwen suggereert.
 • 18% van de vrouwen geeft toe dat zij minder dan een gemiddeld inzicht in beleggingen hebben, vergeleken met 11% van de mannen.
 • Desondanks kon 63% van de wereldwijde beleggers niet correct aangeven wat een beleggingsbeheermaatschappij doet.

Deze bevindingen zijn op zichzelf zorgwekkend, maar uit het onderzoek bleek ook dat beleggers onrealistische inkomensverwachtingen hebben, wat kan leiden tot aanzienlijke financiële tekortkomingen op latere leeftijd.

Een roep om hulp

Het vertrouwen van beleggers in hun beleggingscapaciteiten wordt tegengesproken door de behoefte aan bevestiging van hun beleggingsbeslissingen, voordat zij met een financiële professional beleggen.

Ondanks verbeterde technologie en de toename van 'robo-adviseurs' - digitale programma's die vragen stellen over individuele risico's en doelstellingen voordat online wordt belegd - willen beleggers nog steeds de 'human touch'.

 • De helft (50%) van de wereldwijde beleggers zegt dat zij van plan zijn om een financiële adviseur te raadplegen bij de volgende keer dat ze een beleggingsbeslissing nemen.
 • De millenniumgeneratie (51%) raadpleegt een financiële adviseur waarschijnlijk meer dan beleggers van 36 jaar en ouder (49%).
 • Vrouwen (54%) raadplegen een financiële adviseur waarschijnlijk meer voordat ze beleggen dan mannen (47%)

Dit betekent dat er nog steeds een kans is voor de beleggingsbeheersector om samen te werken met een generatie die naar verluidt gedesillusioneerd is met big business.

Bereid te leren

Geruststellend is dat beleggers een gezonde wens uiten om hun inzicht in beleggingen te verbeteren.

Uit de Schroders Global Investor Study 2016 bleek:

 • 89% van de wereldwijde beleggers gaf aan dat ze meer wilden leren over beleggingen
 • 94% van de millennials zei dat ze hun inzicht in beleggingen op een of andere manier wilden verbeteren
 • 91% van de vrouwen wilde hun inzicht in beleggingen op een of andere manier verbeteren, vergeleken met 88% van de mannen

Beleggers zouden hoogstwaarschijnlijk graag meer met een financiële adviseur praten om hun inzicht in beleggingen te verbeteren. Desondanks wordt de doe-het-zelf-aanpak steeds populairder.

 • 43% van de beleggers gaf aan dat ze graag met een financiële adviseur zouden willen praten om hun inzicht in beleggingen te verbeteren
 • 42% van de beleggers zou meer tijd willen besteden aan hun eigen onderzoek via onafhankelijke financiële websites
 • 36% zou online hulpprogramma's en handleidingen raadplegen

Natuurlijk moet elke toename van doe-het-zelf-beleggen worden verwelkomd, mits consumenten hun kennis opbouwen en zich met hun financiën bezighouden.

Ons onderzoek suggereert echter dat sommige aspecten van de consumentenkennis relatief slecht blijven.

Het is bijvoorbeeld moeilijk om erop te vertrouwen dat mensen hun beleggingen kennen en begrijpen, wanneer relatief weinig mensen de rol van een beleggingsbeheerder versus een adviseur, verzekeringsmaatschappij of investeringsbank kunnen beschrijven.

Er zijn nog steeds een aantal generaties, die veel dichter bij hun pensioengerechtigde leeftijd zijn, met een relatief slecht inzicht in beleggen en wat het wel of niet voor hen kan doen.

Veel mensen, die nu voor hun eigen pensioenvoorziening moeten zorgen, zouden zich wel degelijk ongelukkig kunnen voelen nadat ze met pensioen zijn gegaan.

Met onze incomeIQ-tool kunt u uw eigen beleggingskennis testen. Deze test legt irrationele gedragspatronen bloot en biedt nuttige tips om u in staat te stellen betere beleggingsbeslissingen te nemen.

De volledige Schroders Global Investor Study en de interactieve infobeelden vindt u op www.schroders.com/gis . Download hieronder het gehele rapport.

Opmerkingen: Over de Schroders Global Investor Study 2016

In opdracht van Schroders voerde Research Plus Ltd tussen 30 maart en 25 april 2016 een onafhankelijk online onderzoek uit onder 20.000 beleggers uit 28 landen in alle delen van de wereld, waaronder Australië, Brazilië, Canada, China, Duitsland, Frankrijk, India, Italië, Japan, Nederland, Spanje, het VK en de VS. "Beleggers" worden in dit onderzoek gedefinieerd als mensen die de komende twaalf maanden ten minste € 10.000 (of het equivalent daarvan) willen beleggen en die de laatste vijf jaar veranderingen in hun beleggingen hebben aangebracht. Deze personen vertegenwoordigen de opvattingen van beleggers in de landen waarop het onderzoek betrekking heeft.

Belangrijke informatie: Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie en is niet bedoeld als promotiemateriaal. Het is geen aanbod of verzoek om een financieel instrument te kopen of te verkopen. Het materiaal is niet bedoeld als en mag niet worden gebruikt als basis voor boekhoudkundig, juridisch of fiscaal advies of beleggingsadvies. De opvattingen en informatie in dit document zijn niet bedoeld als basis voor afzonderlijke beleggings- en/of strategische beslissingen.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.
Uitgegeven door Schroder Investment Management Limited, 31, GreshamStreet, London, EC2V7QA, geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority.
Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd. Gegevens van derden zijn eigendom van de verstrekker van de gegevens en mogen niet worden verspreid, overgenomen of voor een ander doel worden gebruikt zonder toestemming van de verstrekker. Gegevens van derden worden verstrekt zonder enige garantie. Noch de verstrekker van de gegevens noch de uitgever van dit document kunnen aansprakelijk worden gesteld voor gegevens van derden. Het prospectus en/ofwww.schroders.nl bevatten aanvullende disclaimers ten aanzien van gegevens van derden.

Lees het volledige rapport

9 pagina’s | 392 kb

DOWNLOAD