Schroder ISF Global Gold

Efektywna dywersyfikacja portfela wykorzystująca potencjał wzrostu popytu na złoto

Dowiedz się więcej

Wartość aktywów netto

345,7214 PLN

20-01-2017

down 2,3268

AUM (M) 100,28 USD

Dane na dzień 20-01-2017

Period 3M 6M 1Y 3Y 5Y
Change down 7,81% down 21,64% - - -

Wartość aktywów netto

501,5132 PLN

20-01-2017

up 0,2281

AUM (M) 1022,37 EUR

Dane na dzień 20-01-2017

Period 3M 6M 1Y 3Y 5Y
Change up 0,40% up 2,26% up 10,52% - -

Wartość aktywów netto

106,0591 PLN

20-01-2017

up 0,0817

AUM (M) 3544,29 EUR

Dane na dzień 20-01-2017

Period 3M 6M 1Y 3Y 5Y
Change up 7,94% up 9,31% up 15,58% up 24,83% -

Perspektywy na rok 2017

11JAN 2017

Perspektywy na rok 2017: dług rynków wschodzących (Absolute Return)

Perspektywy na rok 2017

11JAN 2017

Perspektywy na rok 2017: dług rynków wschodzących (Absolute Return)

W potencjalnie trudnym dla rynków długu 2017 roku wyselekcjonowane obligacje skarbowe w lokalnej walucie mogą zaoferować najlepsze szanse na atrakcyjne wyniki. Najlepiej jednak sprawdzać w tej klasie…

Czytaj więcej

Perspektywy na rok 2017

11JAN 2017

Perspektywy na rok 2017: akcje spółek amerykańskich

Perspektywy na rok 2017

11JAN 2017

Perspektywy na rok 2017: akcje spółek amerykańskich

Pozytywnie oceniamy perspektywy dla akcji amerykańskich, wziąwszy pod uwagę stabilny wzrost gospodarczy oparty na utrzymującej się sile konsumenta, którego przyszła skłonność do wydatków wydaje się s…

Czytaj więcej

Perspektywy na rok 2017

29DEC 2016

[(lbl-play-video) default value]

Perspektywy na rok 2017: Akcje rynków wschodzących

Perspektywy dla rynków wschodzących są pozytywne, ale niepewna sytuacja polityczna na świecie potencjalnie będzie wpływać na wzrost rynkowej zmienności.

Perspektywy na rok 2017

29DEC 2016

Perspektywy na rok 2017: akcje azjatyckie (z wyłączeniem japońskich)

Wciąż można znaleźć długoterminowe okazje inwestycyjne w tym regionie, pomimo konieczności przygotowywania się w 2017 r. do "oczekiwania niespodziewanego".

Kontakt z nami

Zawiadamiamy o wystąpieniu opóźnienia publikacji kart jednostek uczestnictwa funduszu.