Udostępnij

Schroder ISF Asian Opportunities

Schroder ISF Asian Opportunities to nieograniczony fundusz akcyjny zarządzany w sposób aktywny, który ma na celu zapewnienie całkowitego zwrotu dla inwestorów głównie poprzez inwestycje w akcje i papiery wartościowe oparte o akcje spółek azjatyckich.

Dlaczego warto inwestować?

  • Zaangażowanie na odnotowującym wzrosty rynku azjatyckim poprzez wybór wysokiej jakości spółek.
  • Aktywne, nieograniczone podejście do zarządzania w oparciu o dogłębne, własne badania.
  • Znacząca obecność w regionie zapewniona przez doświadczony i starannie dobrany zespół inwestycyjny.
  • Przewaga informacyjna — ponad 4300 kontaktów ze spółkami organizowanych w ciągu roku przez analityków pracujących na terenie Azji1
  • Zdyscyplinowany i powtarzalny proces inwestycyjny z efektywną kontrolą ryzyka

Dane funduszu

Kod ISIN

LU0903427622

Kod Bloomberg

SCPA1HP:LX

Data uruchomienia funduszu

29.10.1993

Benchmark MSCI AC Asia ex Japan Net TR (PLN Hedged)*
Roczna opłata za zarządzanie

1,50%

Maksymalna opłata wstępna

4,00%

Opłaty bieżące (ostatnie dostępne)**

2,37%


Dokumenty

Fundusz w pigułce

Karta funduszu

KIID

DODATKOWE INFORMACJE

 

Wszystkie informacje w powyższej tabeli dotyczą jednostek uczestnictwa typu akumulacyjnego A1 w PLN Hedged. Dalsze informacje o typach jednostek uczestnictwa znajdują się w prospekcie. Prosimy uwzględnić, iż opłaty bieżące (wg ostatnich dostępnych danych) znajdują się w KIID, jak również w Karcie funduszu.

1Źródło: Schroders, na dzień 31 marca 2013 r.

*Tylko na potrzeby raportowania.

** Wysokość opłat bieżących określa się na podstawie kosztów poniesionych za rok zakończony w grudniu 2016 r. i mogą one z roku na rok ulegać zmianie.