Udostępnij

Schroder ISF Asian Opportunities

Schroder ISF Asian Opportunities to nieograniczony benchmarkiem fundusz akcyjny zarządzany w sposób aktywny, który ma na celu zapewnienie wzrostu kapitału inwestorów głównie poprzez inwestycje w papiery wartościowe spółek azjatyckich (wyłączając Japonię).

Dlaczego warto inwestować?

  • Ekspozycja na duży potencjał wzrostu rynku azjatyckiego poprzez inwestycje w wysokiej jakości spółki.
  • Wykorzystanie najbardziej atrakcyjnych okazji do inwestycji w akcje z regionu dzięki zastosowaniu podejścia bottom-up, nieograniczonego benchmarkiem.
  • Fundusz posiada solidną historię ponadprzeciętnych, długoterminowych wyników, o niższej zmienności w porównaniu z benchmarkiem.1

Dane funduszu

Kod ISIN

LU0903427622

Kod Bloomberg

SCPA1HP:LX

Data uruchomienia funduszu

29.10.1993

Benchmark MSCI AC Asia ex Japan Net TR (PLN Hedged)*
Roczna opłata za zarządzanie

1,50%

Maksymalna opłata wstępna

4,00%

Opłaty bieżące (ostatnie dostępne)**

2,37%


Dokumenty

Fundusz w pigułce

Karta funduszu

KIID

DODATKOWE INFORMACJE

 

Wszystkie informacje w powyższej tabeli dotyczą jednostek uczestnictwa typu akumulacyjnego A1 w PLN Hedged. Dalsze informacje o typach jednostek uczestnictwa znajdują się w prospekcie. Prosimy uwzględnić, iż opłaty bieżące (wg ostatnich dostępnych danych) znajdują się w KIID, jak również w Karcie funduszu.

1Bazując na jednostce typu akumulacyjnego A, fundusz na dzień 31 grudnia 2016 r. osiągnął w 5-letnim horyzoncie wyniki lepsze od benchmarku (MSCI AC Asia ex Japan Net TR).

*Tylko na potrzeby raportowania.

** Wysokość opłat bieżących określa się na podstawie kosztów poniesionych za rok zakończony w grudniu 2016 r. i mogą one z roku na rok ulegać zmianie.