印刷する
Udostępnij

Wideo

W 60 sekund: Co dzieje się w Chinach?

Rajeev De Mello, Dyrektor ds. obligacji azjatyckich, przedstawia opinie dotyczącą stanu chińskiej gospodarki. Wskazuje na szanse i zagrożenia stojące przed drugą największą gospodarką świata.

18-03-2016

Rajeev De Mello

Rajeev De Mello

Head of Asian Fixed Income

Sytuacja w Chinach

Chińska gospodarka zwalnia od kilku lat. Na rynkach panują obecnie obawy co do tego, jak bardzo spowolni i na jakim poziomie dynamika wzrostu ostatecznie się ustabilizuje.

W międzyczasie obserwowaliśmy aktywność chińskich władz poprzez:

• Cięcia stóp procentowych.
• Zwiększanie wydatków fiskalnych.
• Próby powstrzymania spadków cen na rynku nieruchomości.

Chociaż działania władz są zauważalne, nadal widać brak zaufania ze strony inwestorów zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Wybór klas aktywów

Aktualnie jedna z istotnych obaw dotyczy waluty, jako że krajowi inwestorzy ograniczają inwestycje w walucie lokalnej - renminbi - i skłaniają się ku dolarowi.

Na rynku akcji mieliśmy także do czynienia z podwyższoną zmiennością, która choć ma mniejszy wpływ na chiński wzrost, to jednak utrudnia działania władz.

Uważamy, że tempo wzrostu gospodarczego w Chinach ulega stabilizacji, jednak będzie to proces stopniowy. Inwestorzy będą zatem musieli wybrać klasę aktywów odpowiednią dla stopniowego ożywienia.