Udostępnij

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return umożliwia dostęp do szerokiego i aktywnie zarządzanego portfela, który może inwestować w obligacje krajowe i zagraniczne, a także w waluty niektórych z najszybciej rozwijających się krajów charakteryzujących się dużym potencjałem. Celem funduszu jest generowanie wysokich bezwzględnych stóp zwrotu przy ograniczonej zmienności i osiąganie dodatnich stóp zwrotu w każdym 12-miesięcznym okresie.

Dlaczego warto inwestować?

  • Szeroki i różnorodny wachlarz obligacji oraz walut rynków wschodzących.
  • Celem jest osiąganie dodatnich stóp zwrotu przy ograniczonej zmienności.
  • Bardzo doświadczony i stabilny zespół inwestycyjny kierowany przez tego samego zarządzającego funduszem od 1998 roku.
  • Podejście bez ograniczeń oznacza, że zarządzający może inwestować tam, gdzie widzi najlepsze możliwości, niezależnie od jakiegokolwiek benchmarku.
  • Niska korelacja z tradycyjnymi typami aktywów.
  • Nieefektywne rynki powodują, że aktywni zarządzający mają większe szanse znalezienia możliwości wzrostu.
    Możliwość utrzymywana do 40%* wartości aktywów netto funduszu w gotówce przy niekorzystnych warunkach rynkowych.

Dane funduszu

Kod ISIN

LU0455362383

Kod Bloomberg

SEMDHA1:LX

Data uruchomienia funduszu

29.08.1997

Benchmark

brak 

Roczna opłata za zarządzanie

1,50%

Maksymalna opłata wstępna

2,00%

Opłaty bieżące (ostatnie dostępne)*

2,26%


Dokumenty

Fundusz w pigułce

Karta funduszu

KIID

DODATKOWE INFORMACJE

 

Wszystkie informacje w powyższej tabeli dotyczą jednostek uczestnictwa typu akumulacyjnego A1 w PLN Hedged. Dalsze informacje o typach jednostek uczestnictwa znajdują się w prospekcie. Prosimy uwzględnić, iż opłaty bieżące (wg ostatnich dostępnych danych) znajdują się w KIID, jak również w Karcie funduszu.

*Jest to ograniczenie wewnętrzne, które może ulec zmianie.

** Wysokość opłat bieżących określa się na podstawie kosztów poniesionych za rok zakończony w grudniu 2016 r. i mogą one z roku na rok ulegać zmianie.