Udostępnij

Schroder ISF Global Diversified Growth

Celem funduszu Schroder ISF Global Diversified Growth jest wygenerowanie zysku charakterystycznego dla inwestycji w akcje w długim okresie, ale przy ograniczonej zmienności. Fundusz może inwestować w szeroki zakres typów aktywów, takich jak akcje, obligacje oraz szereg alternatywnych klas aktywów.

Dlaczego warto inwestować?

  • Docelowo powinny być generowane zwroty typowe dla akcji, ale przy ograniczonej zmienności w porównaniu z portfelem obejmującym jedynie akcje.
  • Zapewnia korzyści wysoce zdywersyfikowanego portfela w pojedynczym funduszu.
  • Inwestycje alternatywne nie są łatwo dostępne dla indywidualnych inwestorów.
  • Solidna i zdyscyplinowana strategia inwestycyjna.
  • Obsługą funduszu zajmuje się zespół ds. inwestycji w wiele klas aktywów i rozwiązań portfelowych — niezależny globalny zespół ponad 70 specjalistów.1

Dane funduszu

Kod ISIN

LU0776412388

Kod Bloomberg

SGDA1HP:LX

Data uruchomienia funduszu

02.07.2012

Benchmark

MSCI World - Net Return 

Roczna opłata za zarządzanie

1,50%

Maksymalna opłata wstępna

4,00%

Opłaty bieżące (ostatnie dostępne)*

2,38%


Dokumenty

Fundusz w pigułce

Karta funduszu

KIID

DODATKOWE INFORMACJE

 

Wszystkie informacje w powyższej tabeli dotyczą jednostek uczestnictwa typu akumulacyjnego A1 w PLN Hedged. Dalsze informacje o typach jednostek uczestnictwa znajdują się w prospekcie. Prosimy uwzględnić, iż opłaty bieżące (wg ostatnich dostępnych danych) znajdują się w KIID, jak również w Karcie funduszu.

1Źródło: Schroders, na dzień 31 kwietnia 2013 r.

* Wysokość opłat bieżących określa się na podstawie kosztów poniesionych za rok zakończony w grudniu 2016 r. i mogą one z roku na rok ulegać zmianie.