Udostępnij

Schroder ISF Global Diversified Growth

Schroder ISF Global Diversified Growth to fundusz inwestujący w wiele klas aktywów, który ma na celu dostarczanie solidnych, rzeczywistych stóp zwrotu przy niższej zmienności. Fundusz może inwestować w szeroki zakres klas aktywów, takich jak akcje, obligacje oraz szereg alternatywnych klas aktywów.

Dlaczego warto inwestować?

  • Solidne, rzeczywiste stopy zwrotu przy niższej zmienności w porównaniu do globalnego rynku akcji w długim terminie.
  • Prawdziwie zdywersyfikowany portfel, czerpiący korzyści z szerokiego zakresu klas aktywów, obejmującego akcje, obligacje o stałym kuponie, surowce i strategie absolutnej stopy zwrotu.
  • Dynamiczna alokacja aktywów w celu korzystania z różnych okazji rynkowych w cyklu koniunkturalnym.
  • Elastyczne wdrażanie naszych pomysłów inwestycyjnych, aby zapewnić im najbardziej efektywny sposób realizacji.

Dane funduszu

Kod ISIN

LU0776412388

Kod Bloomberg

SGDA1HP:LX

Data uruchomienia funduszu

02.07.2012

Benchmark

MSCI World - Net Return 

Roczna opłata za zarządzanie

1,50%

Maksymalna opłata wstępna

4,00%

Opłaty bieżące (ostatnie dostępne)*

2,38%


Dokumenty

Fundusz w pigułce

Karta funduszu

KIID

DODATKOWE INFORMACJE

 

Wszystkie informacje w powyższej tabeli dotyczą jednostek uczestnictwa typu akumulacyjnego A1 w PLN Hedged. Dalsze informacje o typach jednostek uczestnictwa znajdują się w prospekcie. Prosimy uwzględnić, iż opłaty bieżące (wg ostatnich dostępnych danych) znajdują się w KIID, jak również w Karcie funduszu.

* Wysokość opłat bieżących określa się na podstawie kosztów poniesionych za rok zakończony w grudniu 2016 r. i mogą one z roku na rok ulegać zmianie.