Udostępnij

Schroder ISF Global Multi–Asset Income

Schroder ISF Global Multi-Asset Income został stworzony po to, aby pomóc inwestorom generować zyski również przy słabej koniunkturze gospodarczej, w środowisku niskich stóp procentowych. Jego cel to atrakcyjny, regularny i powtarzalny dochód, przy niskim ryzyku.

Dlaczego warto inwestować?

  • Dostarczanie powtarzalnego dochodu
  • Pozyskiwanie dochodu z różnych klas aktywów
  • Doświadczony zespół zarządzający
  • Restrykcyjne zarządzanie ryzykiem z naciskiem na ryzyko bezwzględne, a nie w relacji do benchmarku
  • Stabilność i ochrona kapitału

Dane funduszu

Kod ISIN

LU1273673373
Kod Bloomberg SIFGMA1:LX
Data uruchomienia funduszu 18.04.2012
Benchmark brak
Roczna opłata za zarządzanie 1,25%
Maksymalna opłata wstępna 4,00%
Opłaty bieżące (ostatnie dostępne)* 2,09%

 

Dokumenty

Fundusz w pigułce

Karta funduszu

KIID

DODATKOWE INFORMACJE

 

Wszystkie informacje w powyższej tabeli dotyczą jednostek uczestnictwa typu dywidendowego A1 w PLN Hedged. Dalsze informacje o typach jednostek uczestnictwa znajdują się w prospekcie. Prosimy uwzględnić, iż opłaty bieżące (wg ostatnich dostępnych danych) znajdują się w KIID, jak również w Karcie funduszu.

* Wysokość opłat bieżących określa się na podstawie kosztów poniesionych za rok zakończony w grudniu 2016 r. i mogą one z roku na rok ulegać zmianie.