印刷する
Udostępnij

Perspektywy na rok 2016

Perspektywy na rok 2016: globalne obligacje high yield

Utrzymująca się zmienność oraz podwyższona premia za ryzyko oznaczają, że zwrot z obligacji high yield w 2016 r. powinien być jednocyfrowy i to dość przeciętny. Jednak oczekujemy że będzie to zysk atrakcyjny na tle innego typu obligacji.

05-02-2016

W skrócie:

 • Wierzymy, że aktywni inwestorzy będą lepiej przygotowani, by stawić czoła zmienności w tym roku na rynku high yield.
 • Upadłości mogą być częstsze, ale winny być skupione w kilku sektorach. Rynek wycenia już wyższe prawdopodobieństwo upadłości dla większej części indeksów.
 • Sentyment wobec sektora energetycznego i rynków wschodzących jest negatywny w tym momencie. Decyzje inwestorów o tym, kiedy włączyć je do portfela, będą kluczowe dla wyniku 2016 roku. 

Prawdopodobnie 2016 rok okaże się kolejnym, w którym zyski w sektorze high yield można określić jako „coupon light”, tj. niższe, niż wynika to z oprocentowania obligacji. W naszym scenariuszu bazowym zakładamy, że w przypadku globalnego indeksu obligacji high yield całkowita stopa zwrotu w 2016 będzie mieścić się w przedziale 4–5%.1 Zyski powinny być lepsze dla aktywnych zarządzających i tych inwestorów, którzy wykorzystają okazję, którą w naszej opinii jest dywergencja pomiędzy wynikami różnych emitentów i sektorów przemysłu. 

Topics:

 • Global
 • Wes Sparks
 • Global Economy
 • Growth
 • Interest Rates
 • Volatility
 • Outlooks
 • Economics