印刷する
Udostępnij

Perspektywy na rok 2016

Perspektywy na rok 2016: obligacje globalne

Bob Jolly, dyrektor działu Global Macro rozważa nad zachodnią i daleko wschodnią polityką pieniężną oraz ostrzega przed odważnymi transakcjami.

07-12-2015

Bob Jolly

Bob Jolly

Head of Global Macro

W skrócie:

 • Banki centralne, które wywołują istotne ruchy na rynkach, nabrały znacznych obaw co do wpływu swoich działań na finansowy świat. To oznacza, że potencjalne błędy w ich polityce są coraz bardziej prawdopodobne.
 • Z powodu braku przejrzystości odnośnie decyzji banków centralnychoczekujemy znacznej zmienności na rynkach długu. 
 • Ogólnie rzecz biorąc, naszym zdaniem w przyszłym roku na rynkach lepsze będą taktyczne transakcje, a nie te o dużej skali.

W 2015 roku zmienność sprawiła, że inwestorom trudno było odnaleźć się na rynkach. Prognozy dotyczące polityki banków centralnych stały się bardzo niepewne. Światowa produkcja i handel spowolniły, gdy rynki wschodzące — szczególnie Chiny — zaczęły słabnąć. Ceny surowców spadały, a rynki walutowe tylko przyczyniły się do większej zmienności. Siła dolara utrzymywała się, a Chiny zdewaluowały swoją walutę.

To pozostawiło na rynkach dużą dozę niepewności w perspektywie 2016 roku. Wierzymy, że stabilność ekonomiczna utrzyma się, ale rola banków centralnych pozostanie kluczowa. Całościowooczekujemy, że środowisko gospodarcze będzie lepiej sprzyjać krótkoterminowym, taktycznym transakcjom niż strategicznym o wielkiej skali.

Przeczytaj cały raport

0 stron | 610 kb

POBIERZ

Topics:

 • Global
 • Bob Jolly
 • Federal Reserve
 • ECB
 • Global Economy
 • Interest Rates
 • Quantitative Easing
 • Volatility
 • Monetary Policy
 • China