印刷する
Udostępnij

Wideo

W 60 sekund: niepewna perspektywa globalnego wzrostu

Początek 2016 roku był ponury dla globalnej gospodarki. Chociaż dla kolejnych dwóch kwartałów przewidywana jest poprawa, to w dłuższym horyzoncie perspektywy zapowiadają się trudne.

20-06-2016

Wraz ze słabym tempem wzrostu gospodarczego i obniżkami jego prognoz, nastąpił rozczarowujący początek roku 2016 dla światowej gospodarki.

Spoglądając w przód, na kolejne dwa kwartały, widoczne są pewne oznaki przyspieszenia wzrostu oraz tego, że czynniki oddziałujące w początkowym okresie roku hamująco na niektóre spółki, zaczynają ustępować. Po stronie konsumenta, z uwagi na ponownie rosnącą akcję kredytową, również rysuje się poprawa. Niemniej jednak jest mało prawdopodobne, aby wzrost gospodarczy utrzymał się na tak silnym poziomie w całym 2016 roku.

Dlaczego globalny wzrost jest tak słaby?

Wiele słabości, które obserwujemy, jest następstwem globalnego kryzysu finansowego. Dostosowanie się do bieżących warunków zajmuje gospodarstwom domowym, przedsiębiorstwom, państwom i regionom wiele czasu. Swoją rolę odgrywa tu również demografia. Wzrost liczby ludności pracującej spowolnił, podobnie zwolniło też tempo wzrostu produktywności.

W krótszym horyzoncie, perspektywy globalnego wzrostu malują się w jaśniejszych barwach, niż miało to miejsce na początku roku, ale w dłuższym horyzoncie pozostają dość problematyczne.