印刷する
Dela med sig

Den globala ekonomin i bilder

Schroders snabböversikt: Indiens BNP en överraskning, men vi är tveksamma

Indiens BNP-tillväxt för fjärde kvartalet mattades av något, men slår fortfarande prognoserna med 7,3 procent år efter år. Samtidigt som siffran befäster Indiens plats som den snabbast växande stora ekonomin har vi vissa förbehåll. Kvaliteten på såväl tillväxten som siffrorna kan ifrågasättas.

09-02-2016

Craig Botham

Craig Botham

nationalekonom med fokus på tillväxtmarknader

Export- och importsektorerna en besvikelse

Om man tittar närmare på data visar de att utvecklingen under det sista kvartalet påverkades av konsumtion och offentliga utgifter, medan investeringarna försvagades.

Importsektorn minskade ännu snabbare än exportsektorn, vilket innebar att nettoexporten bidrog positivt till tillväxten.

Med tanke på det överväldigande behovet av investeringar i Indien är det här ett nedslående resultat, trots att BNP-siffran var starkare än förväntat.

Att tillväxten är allt mer beroende av den nuvarande konsumtionen tyder också på att detta inte är någon särskilt hållbar formel, i synnerhet inte mot bakgrund av den planerade finanspolitiska konsolideringen, och den förstärkning som billigare energi gett, men som nu håller på att avmattas.

En utökad kreditgivning kan hjälpa under en tid, men det skapar inte säkra långsiktigare grunder när det saknas investeringar i produktiv kapacitet.

Hur korrekta är data?

Vi är också tveksamma till hur korrekta data är, då de inte stämmer överens med andra indikatorer.

Exempelvis växte sannolikt industriproduktionen med cirka 5 procent på årsbasis under fjärde kvartalet 2015, medan nationalräkenskapsdata indikerar en ökning på 12,6 procent på årsbasis för tillverkningen under samma period.

Baserat på en sammansättning av data med högre frekvens anser vi att BNP-tillväxten ligger närmare 5–6 procent än de 7,3 procent som rapporterats.

Även om det fortfarande kan finnas viss tilltro till en prognos som bygger på fortsatt konsumtion givet att bankerna i den privata sektorn är villiga att låna ut pengar är Indiens mer långsiktiga tillväxtambitioner fortsatt beroende av ekonomiska reformer som leder till produktiva investeringar.

Vi väntar fortfarande och vi inriktar oss nu på budgeten i februari.