Vyřizování stížností

Co dělat, když máte stížnost?

Společnost Schroders se snaží poskytovat všem našim klientům ten nejvyšší standard služeb. Může se však stát, že dojde k chybě a následné stížnosti. Všechny stížnosti bereme velmi vážně a máme interní zásady a postupy zpracování stížností, abychom zajistili jejich rychlé, důkladné a nestranné vyřešení.

  1. Jak poslat Schroders stížnost

Stížnost můžete poslat e-mailem na následující adresu: EUSIM-Compliance@Schroders.com

  1. Vyřizování stížností – co můžete očekávat?

Do 24 hodin od obdržení stížnosti vám zašleme písemné potvrzení obsahující jméno a pracovní pozici osoby, která vaši stížnost vyřizuje.

Schroders se zavazuje, že vaše stížnost bude důkladně vyšetřena a do jednoho měsíce od obdržení stížností vám zašleme konečnou odpověď. Pokud však v tomto časovém rámci nebudeme schopni poskytnout konečnou odpověď, budeme vás informovat o důvodech zpoždění a stanovíme nový termín.

Pokud si budete přát svou stížnost eskalovat, můžete se obrátit na tuto osobu:

pan Finbarr Browne, generální ředitel Schroder Investment Management (Europe) S.A., e-mailem na adresu Finbarr.browne@schroders.com nebo poštou na adresu:
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
5, Rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Lucembursko

Pokud s naší odpovědí nebudete spokojeni, můžete záležitost předat lucemburskému regulačnímu orgánu Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), a to do jednoho roku od podání stížnosti u Schroders. Kontaktní údaje CSSF:

Commission de Surveillance du Secteur Financier
Département Juridique CC
283, route d’Arlon
L-2991 Lucembursko
Tel.:       (+352) 26 25 1 – 2904
Fax:        (+352) 26 25 1 – 2601
E-mail:  reclamation@cssf.lu

https://www.cssf.lu/en/customer-complaints/#how-to-submit-a-complaint-to-the-cssf

Také si můžete stáhnout kopii nařízení CSSF Out-of-Court Resolution of Complaints Regulation (Mimosoudní řešení stížností) na následující adrese:

https://www.cssf.lu/wp-content/uploads/RCSSF_No16-07eng.pdf

Kontaktujte nás
Sledujte nás

Fond Schroder International Selection Fund je na celém webu označován jako Schroder ISF.
Fond Schroder Alternative Solutions je na celém webu označován jako Schroder AS.
Fond Schroder Special Situations Fund je na celém webu označován jako Schroder SSF.

@ Copyright 2021. Společnost Schroder Investment Management (Europe) S.A. podléhá lucemburskému zákonu ze dne 12. července 2013.