Udržitelnost

Pozitivně ovlivňujeme všechno, co děláme 

Každá investice má nějaký dopad

Snažíme se o pozitivní dopad všeho, co děláme – v každém firemním i v každém investičním rozhodnutí. Naše rozhodnutí ovlivňují finanční budoucnost našich klientů a ovlivňují také společnost a životní prostředí. Proto směřujeme kapitál do udržitelných a odolných podniků – víme, že to může urychlit pozitivní změny ve světě.

Udržitelnost ale musí mít hluboké kořeny. Ve Schroders je součástí každého investičního týmu a každý investor může mít prospěch z našich vlastních chráněných nástrojů a dat. Protože můžeme přísně prověřovat každou společnost, do které investujeme, a můžeme aplikovat stejné měřítko a hodnoty sami na sebe. Naše závazky vycházející z globální iniciativy OSN (UN Global Compact) a cílů založených na vědě to odrážejí. Jsme rozhodnutí nést odpovědnost prostřednictvím transparentního výkaznictví a zveřejňování.

Náš přístup k trvalé udržitelnosti

Boj proti změně klimatu

Jako britská společnost a globální investor hrajeme zásadní roli v dekarbonizaci ekonomiky

Měření dopadu

Hodně investujeme do našich vlastních chráněných nástrojů a dat, abychom změnili způsob, jak sledujeme a oceňujeme společnosti

Řízení udržitelnosti

Náš společný ředitel pro investice stojí v čele našeho výkonného výboru pro udržitelnost, který má na starosti naši strategii udržitelnosti.

Kontaktujte nás
Sledujte nás

Fond Schroder International Selection Fund je na celém webu označován jako Schroder ISF.

Fond Schroder Alternative Solutions je na celém webu označován jako Schroder AS.

Fond Schroder Special Situations Fund je na celém webu označován jako Schroder SSF.

@ Copyright 2021. Společnost Schroder Investment Management (Europe) S.A. podléhá lucemburskému zákonu ze dne 12. července 2013.