Kdo jsme

My jsme Schroders – co jsme a co děláme.

Každý den činíme rozhodnutí jménem střadatelů a investorů

Aktivní investiční rozhodnutí přijímáme opatrně a s péčí – protože ovlivňují finanční budoucnost našich klientů a ovlivňují širší svět. Máme přes 200 let zkušeností a dnes pro nás pracuje 5 750 lidí v 37 lokalitách na celém světě.

Mezi naše klienty patří jednotlivci, kteří investují přímo, a ti, kdo investují přes podniky nebo finanční poradce. Také plníme investiční potřeby institucí, např. pojišťoven, penzijních fondů a charit.

Generální ředitel naší skupiny vám představuje Schroders

Máme obrovské zkušenosti na veřejných a soukromých trzích

Naše rozsáhlé investiční zkušenosti zahrnují pět klíčových oblastí pro uspokojení složitých potřeb klientů.

Soukromá aktiva a alternativní investice – rozsáhlé zkušenosti na soukromých trzích, od nemovitostí po financování infrastruktury

Řešení Schroders – budujeme investiční portfolia, která naším klientům nabízejí požadované finanční výsledky.

Podílové fondy – poskytují retailovým klientům přístup k našemu investičnímu potenciálu.

Institucionální – investiční strategie pro veřejné a soukromé trhy pro instituce všech velikostí

Správa majetku – zajišťuje správu majetku a finanční plánování pro jednotlivce, charitativní organizace, rodinné kanceláře a poradce


Urychlujeme pozitivní změnu pro naše klienty a celou společnost

Naším cílem je poskytovat našim klientům skvělý investiční výkon prostřednictvím aktivního rozhodování.

Aktivně vybíráme společnosti s odpovědnými a odolnými obchodními modely; ty, které se vyvíjejí, aby přežily a vzkvétaly uprostřed nadcházejících výzev. A jsme odbornými lídry v impaktovém investování pro klienty, kteří chtějí maximalizovat pozitivní změnu.

Pro naše klienty se díváme dál než na zítřek

Navrhujeme inovativní produkty a služby na míru potřebám našich klientů. Hluboké vztahy a aktivní, inteligentní používání technologií – včetně oceňovaných nástrojů na měření vyvinutých interně – to vše nám dává náskok. Naše pracoviště je navrženo tak, aby naši talentovaní lidé mohli vzkvétat a dosahovat těch nejlepších výsledků.

„Investování do budoucnosti je pro nás stejně důležité jako pro vás. A to znamená, že si zaslouží aktivní správu – nejlepší lidi, kteří používají nejinteligentnější nástroje, nejnovější údaje a ty nejdůvtipnější poznatky.“

Srdce naší strategie je jednoduché

Jde o to, aby naše podnikání rostlo a přinášelo dlouhodobou hodnotu všem našim zainteresovaným stranám. Máme tři strategické priority:

Icon_Handshake

Budování bližších vztahů s koncovými klienty

Tvorba dlouhodobých vztahů s klienty a udržitelných marží díky poradenským vztahům v rámci správy majetku založeným na důvěře

Icon_Money stack

Rozvíjení správy aktiv

Soustředění se na rozvoj charakteristických schopností, které nám umožňují dosahovat vynikajícího investičního výkonu

Icon_Growth

Rozšiřování soukromých aktiv a alternativ

Uspokojování rostoucí poptávky klientů po dodatečných stavebních blocích portfolia a alternativních zdrojích výnosů

Kontaktujte nás
Sledujte nás

Fond Schroder International Selection Fund je na celém webu označován jako Schroder ISF.

Fond Schroder Alternative Solutions je na celém webu označován jako Schroder AS.

Fond Schroder Special Situations Fund je na celém webu označován jako Schroder SSF.

@ Copyright 2021. Společnost Schroder Investment Management (Europe) S.A. podléhá lucemburskému zákonu ze dne 12. července 2013.