Schroder ISF

2023

SchroderActionEffective DateNotes

Schroders ISF BRIC

Wijziging naam, doelstelling en beleggingsbeleid

18/04/2023

Shareholder letter

Asian Credit Opportunities

Wijzigingen van het uitkeringsbeleid

01/03/2023

Shareholder letter

SISF Inflation Plus

Wijzigingen in het beleggingsbeleid

01/01/2023

Shareholder letter

2022

SchroderActionEffective DateNotes

Schroders ISF

Wijzigingen van het uitkeringsbeleid

06/02/2023,
11/04/2023

Shareholder letter

BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond

SISF / BlueOrchard fusie

14/12/2022

Shareholder

Multiple fundsWijziging beleggingsdoeleinden en -beleid

30/11/2022

Shareholder letter
SISF Healthcare InnovationWijziging fondsclassificatie van artikel 9 naar artikel 8

30/11/2022

Shareholder letter

SISF Securitised Credit

Temporary increase of dilution adjustment rate

28/09/2022

Shareholder letter

Schroder ISF

Wijzigingen aan het uitkeringsbeleid van bepaalde aandelenklassen

25/08/2022

Shareholder letter

Global Diversified Growth

Wijziging van de doelbenchmark en verlaging van de jaarlijkse beheerkosten voor bepaalde aandelenklassen

16/08/2022

Shareholder letter

SFDR Art. 8

Aan Artikel 8 (SFDR) gerelateerde wijzigingen

01/09/2022

Shareholder letter

Japan DGF

Wijziging van het Afsluitingstijdstip en de Vereffeningsperioden

22/08/2022

Shareholder letter

Global Diversified Growth

Wijziging van de beleggingsdoelstelling en doelbenchmark van de Fondsen

16/08/2022

Shareholder letter

Strategic bond dynamic addition

Toevoeging van de ICE BofA US 3 Month Treasury Bill Index als vergelijkende benchmark van het Fonds

15/07/2022

Shareholder letter

Short duration dynamic bond BM addition

Toevoeging van de EURO Short Term Rate als vergelijkende benchmark van het Fonds

15/07/2022

Shareholder letter

SFDR

Verwerking van bindende ecologische en/of maatschappelijke kenmerken in de zin van Artikel 8 van de SFDR01/09/2022Shareholder letter

US Smaller Companies

Wijziging van de strategie van de Fondsen zodat deze in overeenstemming is met Artikel 9 van de SFDR-verordening16/08/2022Shareholder letter

SFDR exclusion wording

Aanpassing van het beleggingsbeleid van het Fonds om de toepassing van bepaalde uitsluitingen in verband met de SFDR16/08/2022Shareholder letter

Hong Kong Dollar Bond

Opheffing van de doelbenchmark van de beleggingsdoelstelling van het Fonds16/08/2022Shareholder letter
Global Multi Credit SFDRWijziging van de naam, de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het Fonds om de duurzaamheidskenmerken ervan te versterken16/08/2022Shareholder letter
Greater China - ChinaVerhoging van de toegestane blootstelling van het Fonds aan Chinese A-aandelen van minder dan 30% tot minder dan 50% van zijn vermogen16/08/2022Shareholder letter
Global Multi-Asset Balanced - Obj ChangeWijziging van de beleggingsdoelstelling van de Fondsen, opheffing van de doelbenchmark en introductie van een vergelijkende benchmark16/08/2022Shareholder letter
Global Climate Change EquityWijziging van het beleggingsbeleid van de Fondsen om beleggingen in Chinese B- en H-aandelen en een grotere blootstelling via derivaten in Chinese A-aandelen mogelijk te maken.16/08/2022Shareholder letter
SISF Emerging EuropeReorganisatie van het Fonds voor Russische Activa
04/07/2022Shareholder letter
Unpublished NAV
Asian Convertible Bond (het "Compartiment")ManCo-tariefverlaging28/06/2022Shareholder letter
Global Conservative Convertible BondConversieratio per aandeel09/06/2022Shareholder letter
Schroder International Selection FundJaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Schroder International Selection Fund02/06/2022Shareholder letter
Global Sustainable Convertible BondFusie van SISF Global Conservative Convertible Bond in SISF Global Sustainable Convertible Bond28/04/2022Shareholder letter
Global Conservative Convertible BondFusie van SISF Global Conservative Convertible Bond in SISF Global Sustainable Convertible Bond28/04/2022Shareholder letter
Sustainable Asian EquityNieuwe aanduiding aandelencategorie24/03/2022Shareholder letter
European Equity Absolute Return Kennisgeving van fusie: SISF European Equity Absolute Return naar Sustainable European Market Neutral22/03/2022Shareholder letter
Sustainable Asian EquityNieuwe jaarlijkse beheerkosten24/03/2022Shareholder letter
Schroder ISFMededeling betreffende de prijsstelling van Russische effecten in fondsen van Schroders07/03/2022Shareholder letter
Emerging EuropeTijdelijke opschorting van de intrinsieke waarde en de handel in aandelen van het Fonds28/02/2022Shareholder letter
Global Equity AlphaWijziging van de beleggingsbeheerder van het Fonds28/02/2022Shareholder letter
US Large CapWijziging van de beleggingsbeheerder van het Fonds25/02/2022Shareholder letter
Global Emerging Market opportunitiesWijziging van het beleggingsbeleid voor de integratie van Artikel 8 SFDR-verordening24/02/2022Shareholder letter
Middle EastKennisgeving van fusie: SISF Middle East naar Frontier Markets22/02/2022Shareholder letter
Middle EastKennisgeving van fusie: SISF Middle East naar Frontier Markets22/02/2022Shareholder letter
European Alpha Absolute Return Verlaging van de jaarlijkse beheervergoedingen voor de aandelenklassen A, A1, B, C, E en IZ 15/02/2022Shareholder letter
European Equity Absolute ReturnFusie van SISF European Equity Absolute Return in SISF Sustainable European Market Neutral09/02/2022Shareholder letter
Sustainable European Market NeutralSISF Sustainable European Market Neutral, ontvangst van activa door fusie met SISF European Equity Absolute Return09/02/2022Shareholder letter
Frontier Markets EquityFusie van SISF Middle East met SISF Frontier Markets Equity07/01/2022Shareholder letter
EURO EquityCorrectie van Beheermaatschappijkosten voor aandelenklasse C Acc USD (SISF Euro Equity)07/01/2022Shareholder letter
Middle EastFusie van SISF Middle East met SISF Frontier Markets Equity07/01/2022Shareholder letter

2021

Schroder ISFActionEffective DateNotes
Herstructurering J.P. Morgan BankHerstructurering J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., de bewaarder en de administrateur21/12/2021Fund notification
Sustainable European Market NeutralWijziging in de benchmark voor prestatievergoedingen30/11/2021Shareholder letter
European Equity Absolute ReturnWijziging in de benchmark voor prestatievergoedingen30/11/2021Shareholder letter
UK EquityVerlaging van de jaarlijkse beheerskosten24/11/2021Shareholder letter
Global High YieldWijzigingen aan het uitkeringsbeleid van bepaalde klassen15/10/2021Shareholder letter
Global Credit IncomeWijzigingen aan het uitkeringsbeleid van bepaalde klassen15/10/2021Shareholder letter
China OpportunitiesU ontvangt dit schrijven om u te melden dat de toegestane blootstelling van het Fonds aan China A-aandelen wordt opgetrokken van minder dan 30% van zijn vermogen (op nettobasis) naar minder dan 50% van zijn vermogen (op nettobasis) met ingang van 1 november 2021.28/09/2021Shareholder letter
Emerging Multi-Asset IncomeWijziging naam, beleggingsdoeleinde, benchmark en beleggingsbeleid27/09/2021Shareholder Letter
European Alpha Absolute ReturnWijziging participatiebereik, benchmark en beleggingsbeleid27/09/2021Shareholder Letter
European Equity YieldWijziging naam en beleggingsbeleid27/09/2021Shareholder Letter
Global Multi-Asset IncomeWijziging beleggingsdoeleinde, benchmark, distributie en beleggingsbeleid27/09/2021Shareholder Letter
Multi-Asset Growth and IncomeWijziging beleggingsdoeleinde, benchmark en beleggingsbeleid27/09/2021Shareholder Letter
Sustainable Finance Disclosure RegulationWijziging beleggingsdoeleinden en beleid van diverse fondsen27/09/2021Shareholder Letter
US Small & Mid Cap EquityWijziging beleggingsbeleid27/09/2021Shareholder Letter
US Smaller CompaniesWijziging beleggingsbeleid27/09/2021Shareholder Letter
Schroder ISFNieuwe bankgegevens voor SSI's (Standing Settlement Instructions) 22/09/2021Shareholder Letter
SISF Alternative Securitised IncomeWijziging beleggingsbeleid14/09/2021Shareholder Letter
SISF China A Derivatives EPMWijziging beleggingsbeleid14/09/2021Shareholder Letter
SISF China A Derivatives Investm PurpWijziging beleggingsbeleid14/09/2021Shareholder Letter
SISF European Sustainable Equity Wijziging vergelijkende benchmarks14/09/2021Shareholder Letter
European ValueU ontvangt dit schrijven om u te melden dat de participatievork van het Fonds wordt gewijzigd van doorgaans minder dan 50 bedrijven naar 30 – 70 bedrijven, en dat er tekst wordt toegevoegd aan het beleggingsbeleid voor een betere uiteenzetting van de waardestrategie met ingang van 11 oktober 2021 (de “Ingangsdatum”).09/09/2021Shareholder Letter
Sustainable Multi-AssetU ontvangt dit schrijven om u te melden dat de naam en het beleggingsbeleid van het Fonds zullen worden gewijzigd met ingang van 11 oktober 2021 (de “Ingangsdatum”).09/09/2021Shareholder Letter
Schroder ISFSchroder International Selection Fund – Verordening inzake informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (Sustainable Finance Disclosure Regulation of “SFDR”)07/04/2021Shareholder Letter

Schroders is een wereldwijde asset manager met vestigingen in 38 regio’s, in Europa, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten.

Schroder Investment Management (Europe) S.A. mag deze voorwaarden te allen tijde wijzigen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving. Alle rechten voorbehouden in alle landen.

Schroder Investment Management (Europe) SA is onderworpen aan de Luxemburgse wet van 17 december 2010.