Multi-asset

Ga voor het beste uit alle werelden met een combinatie van beleggingscategorieën

Gemaakt voor verandering

Verandering is onvermijdelijk – en om uw langetermijndoelen te bereiken, moet u planmatig te werk gaan

Meer zekerheid

Elke beleggingscategorie heeft andere pluspunten, dus een combinatie geeft extra zekerheid

Robuuste portefeuilles

De leden van ons team dagen elkaar voortdurend uit om toekomstbestendige portefeuilles te bouwen

De enige zekerheid is onzekerheid

Alle beleggingen brengen risico mee, maar we weten dat de ene beleggingscategorie anders op de omstandigheden reageert dan de andere. En hoewel niemand in de toekomst kan kijken, kunnen we wel beredeneren wat in een worst-case scenario het beste zou moeten werken.
Het logische resultaat van deze redenering is multi-asset beleggen, waarbij verschillende soorten beleggingen met elkaar worden gecombineerd. Een evenwichtige mix van aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en cash is het recept om in goede tijden doelen te bereiken en in slechte tijden de schade te beperken.

Wij ontwikkelen strategieën om doelen voor de lange termijn te bereiken

Voor sommige particulieren en adviseurs stellen we kant-en-klare, evenwichtige portefeuilles samen die zijn ontworpen om optimaal rendement te genereren. We stemmen de beleggingen zo veel mogelijk af op uw behoeften en begrijpen het belang van duurzaamheid in relatie tot spreiding en risico.

Gedeelde doelen, geen groepsdenken

Nadat de mix van beleggingen is gemaakt, kunnen we uiteraard niet achterover leunen. De portefeuille wordt voortdurend beoordeeld, herschikt en verbeterd, met behulp van bedrijfseigen modellen om de bestendigheid tegen verschillende scenario's te testen.
Dat is echter maar de helft van het verhaal. De andere is de menselijke factor. Schroders onderscheidt zich door een unieke verantwoordingscultuur, waar we trots op zijn. Elke belegging wordt in het team kritisch besproken en doorgelicht om een zo robuust mogelijke portefeuille voor u op te bouwen.

"Door de voordelen van verschillende beleggingscategorieën en strategieën te combineren hebt u de beste kans in elk marktklimaat de gewenste resultaten te behalen."

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat u of uw klanten het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgen.
Alleen ter illustratie; geen aanbeveling om in de bovengenoemde effecten / sectoren / landen te beleggen.