Kansen in Private Assets

Nu particuliere investeerders meer mogelijkheden hebben om toegang te krijgen tot private markten, groeit de interesse

Tot voor kort was beleggen in Private Assets alleen weggelegd voor institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en zeer vermogende particulieren. Dat is aan het veranderen, tot groot genoegen van de mensen die op de Global Investor Study 2023 reageerden. Ze zien Private Assets als manier om het rendement te verhogen, het risico te verlagen en verduurzaming te bevorderen.

De deelnemers werd verteld dat Private Assets beleggingen zijn die niet op een publieke markt/beurs genoteerd en verhandeld worden. Er werden voorbeelden gegeven zoals private equity, vastgoed, infrastructuur en hernieuwbare energie, en private financiering (rechtstreekse leningen aan bedrijven, buiten de obligatiemarkten om).

Hoewel beleggen in Private Assets in sommige landen ingewikkeld is, hebben de respondenten duidelijke voorkeuren voor bepaalde beleggingen, wat erop wijst dat ze er al over hebben nagedacht. Keuze nummer een: 30% wil het liefst beleggen in private equity, dat onder meer durfkapitaal en beleggen in groeibedrijven omvat. Vooral mensen die hun beleggingskennis als gevorderd omschrijven, zijn geïnteresseerd in private equity: 46% van hen wil daar het liefst in beleggen.

In welke private assets zijn mensen het meest geïnteresseerd?

Private assets die ze als eerste zouden kiezen als ze konden beleggen

Anders dan bij aandelen die op een beurs worden verhandeld, kan het bij Private Assets lang duren voor je ze kunt verkopen. Ook krijg je misschien minder vaak updates over de resultaten. Dat zijn enkele redenen waarom de toezichthouders ze tot voor kort probeerden weg te houden bij particuliere beleggers.

Maar dankzij veranderingen in de regelgeving en nieuwe manieren om indirect in Private Assets te beleggen, worden ze nu toegankelijk voor een steeds bredere groep beleggers. Uit het onderzoek blijkt dat er weinig kans is dat mensen meteen te veel zullen beleggen, vooral omdat ze zich bewust zijn van hun beperkte ervaring (64%).

Beeldvorming over transparantie, gebrek aan ervaring en illiquiditeit houden beleggingen tegen

Vermeende barrières om in private assets te beleggen

Mensen lijken te begrijpen welke voordelen Private Assets kunnen bieden. Circa 56% zegt dat ze het zouden doen om een beter rendement te behalen — een van de redenen waarom Private Assets zo gewild zijn bij grote beleggers zoals verzekeraars en stichtingen. En 40% vond ze interessant met het oog op duurzaamheid en impact; dit zijn misschien mensen die rechtstreeks willen beleggen in windturbines of andere kansen die voortkomen uit de wereldwijde verduurzamingstrend. Het algemene beeld is dat mensen al lijken te hebben nagedacht over Private Assets, ook al hebben ze er niet in kunnen beleggen.

Mensen denken dat private assets het rendement en de diversificatie en ook de duurzaamheid kunnen verbeteren

Redenen waarom mensen zouden beleggen in private assets

Toch valt er nog het nodige te winnen. Veel van de bedrijven die Private Assets aanbieden, zijn geen bekende namen bij het grote publiek; geen wonder, want daaraan mochten ze hun producten niet aanbieden. Maar mensen schijnen te begrijpen waar ze vooral op moeten letten om een geschikte aanbieder te vinden. Zo noemde 55% van de respondenten de kosten als iets om in de gaten te houden.

Bij private assets letten mensen vooral op track record, reputatie en kosten

Belangrijkste factoren waar mensen op letten voordat ze in private assets beleggen

Welk percentage van de portefeuille zou in Private Assets moeten worden belegd? Dat is onmogelijk te zeggen. Het verschilt voor elke belegger, afhankelijk van risicobereidheid, beleggingsduur en de mogelijkheden volgens de lokale regelgeving. Maar met deze kanttekening in het achterhoofd lijken de percentages die de respondenten in Private Assets zouden willen beleggen, heel redelijk, gemiddeld 16,4%. Een klein aantal, 10%, zegt dat ze meer dan 30% zouden overwegen.

Er leven echter ook misverstanden. Circa 28% verwacht hun private beleggingen maar een jaar of minder aan te houden. Volgens de meeste beleggingsprofessionals is dat te kort, want Private Assets zijn illiquide; met andere woorden, ze kunnen niet zo snel worden gekocht en verkocht als aandelen (enkele uitzonderingen daargelaten). De theorie is namelijk dat het rendement van Private Assets hoger zou moeten zijn omdat beleggers voor deze risico worden ‘gecompenseerd’ met de zogeheten illiquiditeitspremie. Opgemerkt moet echter worden dat een onevenredig groot deel van degenen met zo'n korte beleggingsduur uit de VS komt, en in deze markt zijn er manieren om snel te handelen in vastgoed en andere beleggingen die veel op Private Assets lijken.

Aan de andere kant zei ongeveer een kwart dat ze een belegging in Private Assets waarschijnlijk vijf jaar of langer zouden aanhouden. Dit is een beleggingsduur waarin Private Assets het bij uitstek goed doen en beleggers maximaal profiteren van de illiquiditeitspremie. Zelfs onder de mensen die hun kennis op beginnersniveau inschatten, verwachtte 22% Private Assets vijf jaar of langer aan te houden.

Sommige mensen gaan uit van een onrealistisch korte beleggingsperiode voor private assets

Hoe lang mensen verwachten een belegging in private assets aan te houden

Veel mensen lijken ook te begrijpen welke route ze moeten bewandelen om in Private Assets te beleggen. In de meeste landen is dat via een adviseur die controleert of zo'n belegging geschikt is. Dit in tegenstelling tot publieke beleggingen zoals aandelen, die gemakkelijk online te verhandelen zijn waarbij alleen wordt gecontroleerd of er fondsen beschikbaar zijn. Mensen die hun beleggingskennis als gevorderd inschatten, zijn sterker geneigd naar een adviseur te gaan dan degenen die zichzelf als beginner omschrijven (46% tegen 41%).

16.4%
Hoeveel van hun portefeuille mensen in Private Assets zouden willen beleggen
23.1%
Percentage dat gevorderde beleggers* in Private Assets zouden willen beleggen
*Niveau beleggingskennis door respondenten zelf ingeschat
46%
denkt dat ze Private Assets kunnen kopen via een financieel adviseur

Al met zijn de uitkomsten bemoedigend. Zeker, sommige mensen geven toe dat ze niet genoeg weten over Private Assets. Maar dat geeft blijk van zelfinzicht en voorzichtigheid. In het algemeen zijn Private Assets beter toegankelijk geworden en lijken mensen te begrijpen wat de voordelen en de risico's van dit type beleggingen zijn.

“Er komen steeds meer mogelijkheden om in Private Assets te beleggen en de interesse van kleinere beleggers neemt toe. Ze verwelkomen elk instument dat helpt hun gewenste resultaten te bereiken, en Private Assets hebben een groot aantal eigenschappen die het rendement kunnen verbeteren. Volgens ons is dit een zeer positieve ontwikkeling en zijn de argumenten om – indien geschikt – een allocatie aan Private Assets op te nemen sterker dan ooit.”

Dr. Nils Rode

Chief Investment Officer, Schroders Capital

Resultaten Nederland

Ontdek de bevindingen

Slide 1 of 3

Schroders is een wereldwijde asset manager met vestigingen in 38 regio’s, in Europa, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten.

Alleen ter illustratie; geen aanbeveling om in de bovengenoemde effecten / sectoren / landen te beleggen.

Schroder Investment Management (Europe) S.A. mag deze voorwaarden te allen tijde wijzigen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving. Alle rechten voorbehouden in alle landen.

Schroder Investment Management (Europe) SA is onderworpen aan de Luxemburgse wet van 17 december 2010.