Schroder GAIA

2022

SchroderActionEffective DateNotes
Schroder GAIA Actualisering van het beleggingsbeleid

18/11/2022

Shareholder letter

GAIA UK Dynamic Absolute return + GAIA Helix

Wijziging van de beleggingsbeheerentiteit

05/12/2022

Shareholder letter

GAIA Oaktree Credit 

Wijziging van de frequentie van transacties van het Subfonds en wijziging van het Sluitingstijdstip van transacties voor aankopen

18/11/2022

Shareholder letter
Schroder GAIA HelixWijziging beleggingsbeleid28/03/2022Shareholder letter
Schroder GAIA Cat BondWijziging van beleggingsdoelstelling en beleggingsbeleid en conversie van Artikel 814/01/2022Shareholder letter
Schroder GAIA Blue TrendWijziging van vergelijkende benchmark van MSCI World (Net TR) Index naar de HFRX Macro: Systematic Diversified CTA Index (Blue Trend)07/01/2022Shareholder letter

2021

Schroder GAIA ActionEffective DateNotes
Two Sigma DiversifiedHeropening van het Fonds voor inschrijvingen22/10/2021Shareholder Letter
Schroder GAIANieuwe bankgegevens voor SSI's (Standing Settlement Instructions) 22/09/2021Shareholder Letter
Schroder GAIAWijzigingen LIBOR-benchmark30/08/2021Shareholder Letter
Schroder GAIASchroder GAIA (de “Vennootschap”) – Verordening inzake informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (Sustainable Finance Disclosure Regulation of “SFDR”)07/04/2021Shareholder Letter

Schroders is een wereldwijde asset manager met vestigingen in 38 regio’s, in Europa, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten.

Schroder Investment Management (Europe) S.A. mag deze voorwaarden te allen tijde wijzigen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving. Alle rechten voorbehouden in alle landen.

Schroder Investment Management (Europe) SA is onderworpen aan de Luxemburgse wet van 17 december 2010.