/pl/sysglobalassets/global-assets/capabilities/emerging20markets20wthie.svg

Rynki Wschodzące

Dogłębna analiza aby pomóc wychwycić okazje wzrostowe z rynków wschodzących.

Zagadka wzrostu

Wysoki poziom zadłużenia oraz słaba demografia w niektórych krajach rozwiniętych stanowią wyzwanie dla wzrostu gospodarczego. Dla kontrastu, uważamy, że rynki wschodzące są dobrze przygotowane do bycia dobrym źródłem potencjalnych zysków w długim terminie. Obecnie czerpią one korzyści z gwałtownej industrializacji, urbanizacji oraz z wdrażania nowych technologii. 

Lokalne zrozumienie

Rynki wschodzące składają się z ponad 60 krajów, z których każdy ma swoje specyficzne cechy. Dlatego ważne jest, by do inwestowania posiadać odpowiednie narzędzia. Posiadamy szereg produktów, a każdy zespół opracował swój własny sposób inwestowania w oparciu o zrozumienie czynników lokalnych. Wierzymy, że daje nam to największą szansę na zaspokojenie potrzeb naszych klientów. Nasza elastyczność i aktywne podejście do zarządzania sprawiły, że tysiące klientów zaufały nam przy poruszaniu się po tej ekscytującej klasie aktywów.

Głębokie korzenie

Działamy w obszarze rynków rozwijających się od ponad 80 lat i jesteśmy jednym z pięciu światowych liderów w tej klasie aktywów. Posiadamy zespół składający się z ponad 100 osób, które pracują w 13 siedzibach zlokalizowanych na całym świecie*. Osoby te dysponują głęboką wiedzą na temat tych rynków

Szeroki wybór

W ujęciu globalnym oferujemy szeroki wybór produktów, aby pomóc w uchwyceniu wzrostu rynków wschodzących. Od rozwiązań typu multi-asset po fundusze szerokiego rynku akcji bądź specjalistyczne, a także produkty obligacyjne - istnieją opcje dopasowane do różnorodnych wymagań. Prosimy o zwrócenie uwagi: nie wszystkie produkty dostępne są na każdym rynku.

Historyczne stopy zwrotu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników i mogą nie być powtórzone w przyszłości. Wartość inwestycji oraz dochody z nich czerpane mogą spadać bądź rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot.  Zmiany kursów walut mogą spowodować wzrost lub spadek wartości inwestycji zagranicznych.

Ogólnie rzecz biorąc, rynki wschodzące narażone będą na większe ryzyko polityczne, prawne, ryzyko związane z drugą stroną transakcji oraz ryzyko operacyjne.

*Źródło: Schroders, na dzień 30 czerwca 2019 r.

Ważne informacje

Firma Schroders wyraziła w tym dokumencie swoje opinie i przekonania, które mogą ulegać zmianie. Niniejszy dokument ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym aspekcie nie stanowi materiału promocyjnego. Nie stanowi on także oferty ani zachęty do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Niniejszy dokument nie ma na celu i nie powinien być traktowany jako rekomendacja w kwestiach księgowych, prawnych, podatkowych czy inwestycyjnych. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w niniejszym dokumencie przy podejmowaniu indywidualnych decyzji inwestycyjnych i/lub strategicznych. Wszystkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, w tym z możliwością straty wpłaconego kapitału. Według najlepszej wiedzy zawarte tu informacje są wiarygodne, jednak Schroders nie gwarantuje ich kompletności ani dokładności. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w niniejszym dokumencie przy podejmowaniu indywidualnych decyzji inwestycyjnych i/lub strategicznych. Część przedstawionych informacji pozyskano ze źródeł zewnętrznych, które uznajemy za wiarygodne.  Nie bierzemy odpowiedzialności za błędy strony trzeciej, a dane mogą ulegać zmianie wraz ze zmianami warunków rynkowych.  Nie wyłącza to obowiązków i zobowiązań Schroders wobec naszych klientów, wynikających z systemu regulacyjnego. Dane dotyczące regionów i sektorów zostały przedstawione jedynie w celach ilustracyjnych i nie powinny być postrzegane jako rekomendacja kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych. Niektóre opinie zawarte w niniejszej prezentacji przedstawiono na podstawie prognoz. Nasze oczekiwania i przekonania są oparte na uzasadnionych założeniach wynikających z naszej aktualnej wiedzy. Nie ma jednakże gwarancji, że jakakolwiek prognoza lub opinia się sprawdzi. Te poglądy i opinie mogą ulec zmianie.  

Kontakt ze Schroders

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch
Taunustor 1
60310 Frankfurt am Main
Niemcy
Oddziały na świecie

+49 69 975717-0

(Pon.-Pt. w godz. 9-18)

W razie pytań, prosimy o kontakt poprzez formularz.

Prośba o kontakt

W razie potrzeby rozwiązania wszelkich zagadnień prawnych prosimy o bezpośredni kontakt z przedstawicielem funduszu w Polsce.

Przedstawiciel funduszu w Polsce

Schroders to światowej klasy instytucja zarządzająca aktywami, działająca w 38 krajach Europy, obu Ameryk, Azji, Afryki oraz na Bliskim Wschodzie.