Polityka prywatności Grupy Schroders

Niniejsza Polityka Prywatności ma pomóc zrozumieć, jakie informacje gromadzimy i przetwarzamy na Twój temat („dane osobowe”), dlaczego i jak z nich korzystamy oraz komu je udostępniamy. Określa również prawa, które masz w związku ze swoimi danymi oraz w jaki sposób możesz kontaktować się z nami w razie wątpliwości i zapytań.

Kontakt z przedstawicielem funduszu w Polsce.
Podążaj za nami

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main
Niemcy

W tej witrynie spółka Schroder International Selection Fund jest zwana Schroder ISF.
W całym dokumencie spółka Schroder Alternative Solutions jest zwana Schroder AS.

Informacje przedstawiono wyłącznie w celach ilustracyjnych i nie stanowią one jakichkolwiek rekomendacji do inwestowania w wymienione powyżej papiery wartościowe/sektory/kraje.

© Copyright 2020 Spółka Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch podlega luksemburskiej ustawie z dnia 17 grudnia 2010 r.