Inwestowanie Odpowiedzialne Społecznie

Wywieranie pozytywnego wpływu we wszystkim, co robimy 

Wszystkie inwestycje mają wpływ.

Naszym celem jest wywieranie pozytywnego wpływu we wszystkim, co robimy - w każdej decyzji korporacyjnej, w każdej decyzji inwestycyjnej. Nasze decyzje wpływają na finansową przyszłość naszych klientów, ale mają również wpływ na społeczeństwo i środowisko. Dlatego kierujemy kapitał do zrównoważonych i trwałych przedsiębiorstw - wiemy, że może to przyspieszyć pozytywne zmiany na świecie.

Ale zrównoważony rozwój musi sięgać głęboko. W ramach Schroders jest on zintegrowany z każdym zespołem inwestycyjnym, a każdy inwestor może czerpać korzyści z autorskich narzędzi oraz danych. Ponieważ możemy poddać rygorystycznej weryfikacji każdą firmę, w którą inwestujemy, możemy zastosować te same miary i wartości do samych siebie. Odzwierciedleniem jest nasze zaangażowanie w inicjatywę ONZ Global Compact oraz w cele oparte na dowodach naukowych. Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania zasad odpowiedzialności poprzez przejrzystą sprawozdawczość i ujawnianie informacji.

Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju

Slide 1 of 4

Przeciwdziałanie zmianom klimatu

Jako zarazem brytyjska spółka akcyjna i globalny inwestor mamy do odegrania fundamentalną rolę w dekarbonizacji gospodarki

Mierzenie wpływu

Inwestujemy w nasze autorskie narzędzia i dane, aby zmienić sposób, w jaki postrzegamy i wyceniamy firmy

Nadzór nad zrównoważonym rozwojem

Osoba sprawująca funkcję Co-Head of Investment przewodzi Komitetowi Wykonawczemu ds. Zrównoważonego Rozwoju (Sustainability Executive Committee), który nadzoruje naszą strategię w tym obszarze.

Kontakt z przedstawicielem funduszu w Polsce.
Podążaj za nami

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main
Niemcy

W tej witrynie spółka Schroder International Selection Fund jest zwana Schroder ISF.
W całym dokumencie spółka Schroder Alternative Solutions jest zwana Schroder AS.

Informacje przedstawiono wyłącznie w celach ilustracyjnych i nie stanowią one jakichkolwiek rekomendacji do inwestowania w wymienione powyżej papiery wartościowe/sektory/kraje.

© Copyright 2020 Spółka Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch podlega luksemburskiej ustawie z dnia 17 grudnia 2010 r.