Nasza działalność

Niewielu może się z nami równać, jeśli chodzi o zakres i globalny zasięg naszych możliwości

Kim jesteśmy

Mamy ponad 200 lat doświadczenia i zatrudniamy 6194 osoby w 38 lokalizacjach na całym świecie.

Oferowane możliwości inwestycyjne

Pomagamy Klientom w budowaniu portfeli dostosowanych do ich celów, niezależnie od tego, do czego dążą.

Nasi Klienci

Koncentrujemy się na czterech głównych grupach Klientów i w ten sposób uzyskujemy jasny ogląd ich zmieniających się potrzeb.

Nasza działalność

Mamy odpowiednią skalę i zasięg, by zrozumieć i spełniać złożone potrzeby Klientów. Nasze aktywnie zarządzane rozwiązania inwestycyjne obejmują rynki publiczne i niepubliczne.


Rynki publiczne

Dzięki specjalistycznej wiedzy dotyczącej poszczególnych klas aktywów rynku publicznego możemy spełniać potrzeby inwestycyjne Klientów w każdej fazie cyklu gospodarczego i rynkowego. Klienci detaliczni mają dostęp do szerokiej gamy strategii inwestycyjnych poprzez nasze fundusze powiernicze, do których można przystąpić przy pomocy pośredników i platform inwestycyjnych. Wspieramy Klientów instytucjonalnych za sprawą odpowiednio dostosowanych strategii inwestycyjnych w odniesieniu do różnych klas aktywów, poprzez odrębne konta.

Żeby przejść do lokalnej strony internetowej, należy kliknąć ikonę kuli ziemskiej na pasku nawigacyjnym.

Rynki niepubliczne

Rynki niepubliczne oferują inwestorom możliwość osiągania zysków z aktywów, które nie są dostępne na rynkach publicznych. Z możliwości inwestycyjnych w zakresie private equity, instrumentów dłużnych na rynku niepublicznym, nieruchomości i infrastruktury dawniej mogli korzystać jedynie inwestorzy instytucjonalni i klienci o bardzo wysokiej wartości netto. Za sprawą innowacji, jakie wprowadzamy w nowych instrumentach zbiorowego inwestowania, sprawiamy jednak, że te możliwości są dostępne dla coraz szerszego grona Klientów.


Zarządzanie majątkiem

Nasze firmy zajmujące się zarządzaniem majątkiem, Cazenove Capital w Wielkiej Brytanii i Schroders Wealth Management na arenie międzynarodowej, świadczą usługi inwestycyjne i doradcze Klientom o wysokiej i bardzo wysokiej wartości netto. Benchmark Capital oferuje rozległej grupie Klientów usługi w zakresie doradztwa i planowania finansowego oraz zapewnia platformę inwestycyjną, która pomaga doradcom finansowym w całej Wielkiej Brytanii spełniać potrzeby Klientów.

Rozwiązania inwestycyjne

Oferowane przez nas rozwiązania pomagają Klientom instytucjonalnym sprostać najtrudniejszym wyzwaniom inwestycyjnym na dużą skalę dzięki doradztwu strategicznemu, zaawansowanemu procesowi inwestycyjnemu i zintegrowanemu modelowi wdrażania. Klienci korzystają z naszej specjalistycznej wiedzy na temat inwestycji na rynkach publicznych i niepublicznych.

Żeby przejść do lokalnej strony internetowej, należy kliknąć ikonę kuli ziemskiej na pasku nawigacyjnym.

Globalne partnerstwa

Współpracujemy z wiodącymi firmami na całym świecie, by rozszerzyć nasz zasięg w odniesieniu do Klientów na szybko rozwijających się rynkach.

Więcej informacji na temat naszego globalnego zasięgu można znaleźć w Centrum sprawozdawczym.