Kim jesteśmy

Jesteśmy Schroders - oto kim jesteśmy i co robimy.

Codziennie podejmujemy decyzje w imieniu osób oszczędzających i inwestorów

Aktywnych wyborów inwestycyjnych dokonujemy ostrożnie i świadomie - ponieważ wpływają one na finansową przyszłość naszych klientów i mają wpływ na szerszy świat. Mamy ponad 200 lat doświadczenia, a dziś zatrudniamy 5 750 osób w 37 lokalizacjach na całym świecie.

Naszymi klientami są zarówno osoby fizyczne, które inwestują bezpośrednio, jak i te, które inwestują za pośrednictwem firm lub doradców finansowych. Obsługujemy również potrzeby inwestycyjne instytucji takich jak firmy ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne i organizacje charytatywne.

Posiadamy bogate doświadczenie na rynkach publicznych i prywatnych
- Nasze kompetencje obejmują pięć kluczowych obszarów, by zaspokoić potrzeby klientów.

Aktywa niepubliczne oraz Inwestycje Alternatywne - głęboka wiedza analityczna w zakresie rynków niepublicznych, od nieruchomości po finansowanie infrastruktury

Rozwiązania Solutions - konstruowanie portfeli inwestycyjnych, które zapewniają naszym klientom pożądane wyniki finansowe.

Fundusze Inwestycyjne - Oferowane poprzez sieci pośredników i zapewniające klientom detalicznym dostęp do naszych możliwości inwestycyjnych.Segment Instytucjonalny - strategie inwestycyjne na rynku publicznym i niepublicznym dla instytucji o każdej wielkości

Zarządzanie majątkiem - zapewniamy zarządzanie majątkiem i planowanie finansowe dla osób fizycznych, organizacji charytatywnych, biur rodzinnych i doradców

Przyspieszamy pozytywne zmiany dla naszych klientów i społeczeństwa

Naszym celem jest zapewnienie naszym klientom doskonałych wyników inwestycyjnych poprzez aktywne zarządzanie.

Aktywnie wybieramy firmy o odpowiedzialnych i trwałych modelach biznesowych; takie, które ewoluują, aby przetrwać i rozwijać się w obliczu nadchodzących wyzwań. Jesteśmy też wiodącym specjalistą w dziedzinie inwestowania pod kątem wywierania wpływu, dla tych klientów, którzy chcą zmaksymalizować pozytywne zmiany.

Dla naszych klientów patrzymy poza jutro

Tworzymy innowacyjne produkty i usługi dopasowane do klientów. Głębokie relacje i aktywne, inteligentne wykorzystanie technologii - w tym wielokrotnie nagradzanych narzędzi pomiarowych opracowanych we własnym zakresie - daje nam przewagę. A nasze miejsce pracy jest zaprojektowane tak, aby nasi utalentowani ludzie mogli się rozwijać i osiągać jak najlepsze wyniki.

"Inwestowanie na przyszłość jest dla nas tak samo ważne jak dla Ciebie. A to oznacza, że zasługuje na aktywne zarządzanie - najlepsi ludzie korzystający z najbardziej zaawansowanych narzędzi, najnowszych danych i najbardziej przenikliwych spostrzeżeń."

Serce naszej strategii jest proste

Celem jest rozwój naszej działalności i dostarczanie długoterminowych wartości dla wszystkich naszych interesariuszy. Mamy trzy priorytety strategiczne:

Icon_Handshake

Budowanie bliższych relacji z klientami końcowymi

Budowanie długotrwałej współpracy z klientami i zrównoważonych marż poprzez relacje z zaufanymi doradcami w Wealth Management

Icon_Money stack

Zarządzanie aktywami wzrostowymi

Koncentracja na rozwijaniu wyjątkowych możliwości, które umożliwiają nam osiąganie doskonałych wyników inwestycyjnych

Icon_Growth

Rozwijanie aktywów niepublicznych i alternatywnych

Zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania klientów na dodatkowe elementy portfela i alternatywne źródła stóp zwrotu

Kontakt z przedstawicielem funduszu w Polsce.
Podążaj za nami

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main
Niemcy

W tej witrynie spółka Schroder International Selection Fund jest zwana Schroder ISF.
W całym dokumencie spółka Schroder Alternative Solutions jest zwana Schroder AS.

Informacje przedstawiono wyłącznie w celach ilustracyjnych i nie stanowią one jakichkolwiek rekomendacji do inwestowania w wymienione powyżej papiery wartościowe/sektory/kraje.

© Copyright 2020 Spółka Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch podlega luksemburskiej ustawie z dnia 17 grudnia 2010 r.