Strona główna

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch jest oddziałem luksemburskiej spółki akcyjnej z siedzibą we Frankfurcie nad Menem.

Główna działalność

Przedmiotem działalności spółki jest pośrednictwo w zawieraniu oraz wskazywanie możliwości zawierania umów nabycia zagranicznych tytułów uczestnictwa, ich marketing oraz zarządzanie portfelem.

Rejestr handlowy:

Sąd Rejonowy we Frankfurcie nad Menem HRB 115301

Dyrektor zarządzający:

Alexander Prawitz (przewodniczący), Tanja Engel

Numer podatkowy:

VAT ID: DE326205207

Nazwa oraz siedziba przedsiębiorstwa:

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch, Frankfurt, Niemcy

Adres pocztowy oraz dane kontaktowe:

Taunustor 1 (TaunusTurm)

60310 Frankfurt, Niemcy

Telefon: + 49 69 97 57 17 0 

Telefax: + 49 69 97 57 17 302

E-Mail: invest@schroders.com

Główna siedziba:

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Siedziba spółki:

5, rue Höhenhof, 1736 Senningerberg, Luksemburg.

Rejestr Handlowy:

B37799, Registre de Commerce et des Sociétés, Luksemburg.

Zarząd:

Finbarr Browne (Prezes), Vanessa Grüneklee, Mike Summers, Cecilia Vernerson, Nirosha Jayawardana

Organy nadzorcze:

Odpowiedzialnym organem nadzorczym w Niemczech jest Bundesanstalt für

Financial Services (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, Niemcy

oraz Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt nad Menem (Internet: www.bafin.de).

Odpowiedzialnym organem nadzorczym w Luksemburgu jest luksemburski organ nadzoru finansowego CSSF, 283, route d'Arlon, L-1150 Luksemburg (Internet: "www.cssf.lu).

Serwer dla tej strony znajduje się w Szwecji.Wydane przez Dział Marketingu, Frankfurt nad Menem.

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch, Frankfurt nad Menem. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszelkie sugestie dotyczące wyglądu lub pytania dotyczące treści tej strony prosimy kierować na adres "invest@schroders.com

Kontakt z przedstawicielem funduszu w Polsce.
Podążaj za nami

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main
Niemcy

W tej witrynie spółka Schroder International Selection Fund jest zwana Schroder ISF.
W całym dokumencie spółka Schroder Alternative Solutions jest zwana Schroder AS.

Informacje przedstawiono wyłącznie w celach ilustracyjnych i nie stanowią one jakichkolwiek rekomendacji do inwestowania w wymienione powyżej papiery wartościowe/sektory/kraje.

© Copyright 2020 Spółka Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch podlega luksemburskiej ustawie z dnia 17 grudnia 2010 r.