Nasi liderzy

Prowadzenie biznesu na światowym poziomie

Wiemy, jak ważna jest odpowiedzialność

Wizja. Kierunek. Innowacja. Nadzór. Odpowiedzialność. Wielcy liderzy wnoszą te i inne elementy.

Jako wiodąca globalna firma zarządzająca aktywnymi inwestycjami, jesteśmy zobowiązani do integralności biznesowej, wysokich wartości etycznych i profesjonalizmu we wszystkich naszych działaniach. Nasz utalentowany zespół kierowniczy łączy swoje różnorodne doświadczenia, aby budować wspólne poglądy i osiągać wyniki dla naszych klientów i akcjonariuszy.

Wykonawczy

Zbiorowo odpowiedzialni za zarządzanie, kierowanie i wyniki Spółki

Komitet Zarządzający Grupy

Nasz zespół kierowniczy wyższego szczebla i kluczowy komitet doradczy dyrektora generalnego naszej grupy

"Dobrzy liderzy inspirują osoby wokół siebie, rozumieją wyzwania i możliwości, odzwierciedlają współczesny świat i są zawsze odpowiedzialni".

Kontakt z przedstawicielem funduszu w Polsce.
Podążaj za nami

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main
Niemcy

W tej witrynie spółka Schroder International Selection Fund jest zwana Schroder ISF.
W całym dokumencie spółka Schroder Alternative Solutions jest zwana Schroder AS.

Informacje przedstawiono wyłącznie w celach ilustracyjnych i nie stanowią one jakichkolwiek rekomendacji do inwestowania w wymienione powyżej papiery wartościowe/sektory/kraje.

© Copyright 2020 Spółka Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch podlega luksemburskiej ustawie z dnia 17 grudnia 2010 r.