Nasi liderzy

Prowadzenie biznesu na światowym poziomie

Wiemy, jak ważna jest odpowiedzialność

Wizja. Kierunek. Innowacja. Nadzór. Odpowiedzialność. Wielcy liderzy wnoszą te i inne elementy.
Jako wiodąca globalna firma zarządzająca aktywnymi inwestycjami, jesteśmy zobowiązani do integralności biznesowej, wysokich wartości etycznych i profesjonalizmu we wszystkich naszych działaniach. Nasz utalentowany zespół kierowniczy łączy swoje różnorodne doświadczenia, aby budować wspólne poglądy i osiągać wyniki dla naszych klientów i akcjonariuszy.

Wykonawczy

Zbiorowo odpowiedzialni za zarządzanie, kierowanie i wyniki Spółki

Komitet Zarządzający Grupy

Nasz zespół kierowniczy wyższego szczebla i kluczowy komitet doradczy dyrektora generalnego naszej grupy

"Dobrzy liderzy inspirują osoby wokół siebie, rozumieją wyzwania i możliwości, odzwierciedlają współczesny świat i są zawsze odpowiedzialni".