Rozpatrywanie skarg

Co należy zrobić, w przypadku skargi?

W Schroders dążymy do osiągania najwyższych standardów dla wszystkich naszych klientów. Może się jednak zdarzyć, że popełnione zostaną błędy, które mogą stanowić podstawę do złożenia skargi. Wszystkie skargi są traktowane bardzo poważnie. Posiadamy politykę i procedurę ich rozpatrywania, aby zapewnić, że Państwa skarga zostanie rozpatrzona szybko, dokładnie i bezstronnie.

  1. Wysyłanie skarg do Schroders


    Skargę można wysłać pocztą elektroniczną na następujący adres: EUSIM-Compliance@Schroders.com
  2. Rozpatrywanie skarg – czego można się spodziewać?

W ciągu 24 godzin od otrzymania Państwa skargi wyślemy Państwu pisemne potwierdzenie zawierające nazwisko i stanowisko osoby zajmującej się Państwa skargą.

Spółka Schroders zobowiązuje się do zapewnienia dokładnego rozpatrzenia skargi

i przesłania ostatecznej odpowiedzi w ciągu jednego miesiąca od daty jej otrzymania. Jeśli jednak ostateczna odpowiedź nie będzie mogła zostać udzielona w tym terminie, poinformujemy Państwa o przyczynach opóźnienia i ustalimy nowy harmonogram.

W przypadku chęci eskalacji skargi, można to zrobić poprzez wysłanie komunikatu do:

Finbarr Browne, CIO spółki Schroder Investment Management (Europe) S.A., pocztą elektroniczną na adres Finbarr.browne@schroders.com lub listownie na następujący adres:

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

5, Rue Hoehenhof

L-1736 Senningerberg

Luksemburg

Jeżeli nie są Państwo zadowoleni z naszej odpowiedzi, mają Państwo prawo skierować sprawę do luksemburskiego organu regulacyjnego, Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), w ciągu jednego roku od złożenia pierwszej skargi do Schroders. Dane kontaktowe CSSF są następujące:

Commission de Surveillance du Secteur Financier

Département Juridique CC

283, route d'Arlon

L-2991 Luksemburg

Tel:         (+352) 26 25 1 – 2904

Fax:        (+352) 26 25 1 – 2601

Email:    reclamation@cssf.lu

https://www.cssf.lu/en/customer-complaints/#how-to-submit-a-complaint-to-the-cssf

Można również pobrać kopię Rozporządzenia CSSF w sprawie pozasądowego rozstrzygania skarg pod następującym adresem:

https://www.cssf.lu/wp-content/uploads/RCSSF_No16-07eng.pdf

Kontakt z przedstawicielem funduszu w Polsce.
Podążaj za nami

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main
Niemcy

W tej witrynie spółka Schroder International Selection Fund jest zwana Schroder ISF.
W całym dokumencie spółka Schroder Alternative Solutions jest zwana Schroder AS.

Informacje przedstawiono wyłącznie w celach ilustracyjnych i nie stanowią one jakichkolwiek rekomendacji do inwestowania w wymienione powyżej papiery wartościowe/sektory/kraje.

© Copyright 2020 Spółka Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch podlega luksemburskiej ustawie z dnia 17 grudnia 2010 r.