Tematyczne

Tylko najbardziej innowacyjni nadążą za szybkimi zmianami

Kształtowanie przyszłości

Tematické investovanie je o hľadaní spoločností, ktoré budú formovať nový svet alebo sa mu prispôsobia

Odkryj możliwości transformacji

Aktywni menedżerowie starają się działać szybciej niż rynek, analizując dane w celu odkrycia obszarów nieoczekiwanego wzrostu

Inwestuj w zmiany

Inwestorzy odnoszą korzyści z portfeli, które wykorzystują możliwości, jakie niosą ze sobą zmiany

Wykorzystanie ludzkiej pomysłowości może przynieść długoterminowe korzyści

Innowacje nie są niczym nowym. W całej historii ludzkości byliśmy świadkami wielkich innowacji. To, co się zmieniło, to tempo i skala, w jakiej się to dzieje. Pomyśl o wynalazcach, którzy walczą z kryzysem klimatycznym, lub o osobach, które wykorzystują technologię do wstrząsania rynkami. Oto niektóre z tematów, które będą kształtować naszą przyszłość. Są to również możliwości inwestycyjne dla tych, którzy są gotowi przyjąć perspektywę długoterminową.

Jeśli chcesz pokonać rynek, musisz być inny


Rynek może powoli dostrzegać spółki i branże, które mogą przynieść nieoczekiwany wzrost. Stwarza to idealne warunki do polowania dla aktywnych menedżerów. Mogą szukać niewykorzystanego potencjału firmy, a nie tylko tego, jak dobrze radzi sobie ona obecnie. Wybieraj motywy, które są precyzyjne i trwałe, ale z czasem mogą ulec zmianie.
Dla inwestorów jest to szansa na wykorzystanie możliwości, jakie niosą ze sobą zmiany.

Wykorzystanie ludzkiej i sztucznej inteligencji do wykraczania poza to, co oczywiste

Oczywiście jako aktywni menedżerowie, zajmujemy się identyfikowaniem odpowiednich możliwości inwestycyjnych. Tym, co wyróżnia nasze inwestycje tematyczne, są nasze dane.
Korzystamy ze zbiorów danych oraz technik takich jak sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, aby wytyczać kurs przez złożony, zmieniający się krajobraz - i znajdować firmy, których inni jeszcze nie zidentyfikowali. Pracujemy również w zespołach ponadsektorowych i transgranicznych, a także z ekspertami, którzy koncentrują się na konkretnych regionach i klasach aktywów. W ten sposób możemy zaoferować zestaw gotowych funduszy dostosowanych do szybko zmieniającego się świata.

"Tempo zmian jest coraz szybsze. Silne, długoterminowe trendy globalne przekształcają świat i stwarzają wiele możliwości inwestycyjnych".


Historyczne wyniki nie stanowią gwarancji przyszłych rezultatów. Wartość inwestycji i dochód z nich czerpany mogą zarówno wzrastać, jak i spadać oraz możesz (Ty lub Twoi klienci) nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot.
Informacje przedstawiono wyłącznie w celach ilustracyjnych i nie stanowią one jakichkolwiek rekomendacji do inwestowania w wyżej wymienione papiery wartościowe / sektory / kraje.