Aktywa niepubliczne i inwestycje alternatywne

Odważne wychodzenie poza rynek w celu uzyskania stóp zwrotu z różnych źródeł
Icons sheet 3_Diversification 2

Dostarczanie rozwiązań

Aktywa niepubliczne i inwestycje alternatywne obejmują szeroki zakres rodzajów inwestycji, które można wykorzystać do osiągnięcia wielu różnych wyników

Icons sheet 2_V2_Unlock

Uzyskaj dostęp do specjalistycznej wiedzy

Doświadczony, kompetentny zarządzający może odblokować trudno dostępne możliwości

Icons sheet 1_Environmental resources

Włączone aspekty ESG

Zrównoważony rozwój jest wpisany w nasze możliwości, dzięki czemu możemy przyspieszać pozytywne zmiany

Szeroki zestaw możliwości, który pomoże Ci osiągnąć konkretne cele

Aktywa niepubliczne i inwestycje alternatywne to rozległe uniwersum obejmujące różnorodne klasy aktywów, które mogą zaspokoić potrzeby inwestorów każdego typu. Niezależnie od tego, czy chodzi o fundusze private equity, fundusze hedgingowe, infrastrukturę czy nieruchomości, istnieje wiele możliwości zbudowania silnego i zróżnicowanego portfela, wykorzystującego wiele strategii w celu osiągnięcia długoterminowych celów.

Projektowanie właściwych rozwiązań wymaga doświadczenia i wiedzy specjalistycznej

Nasze bogate doświadczenie w zakresie inwestycji alternatywnych pozwala nam identyfikować i wykorzystywać możliwości oraz tworzyć skuteczne rozwiązania inwestycyjne dla inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Nasza oferta rozwiązań może być wykorzystywana jako modułowe elementy konstrukcyjne do budowy portfela inwestycji alternatywnych. Współpracujemy z klientem, aby ocenić jego gotowość do ponoszenia ryzyka i osiągania zysków oraz określić właściwą kombinację i równowagę klas aktywów i rodzajów inwestycji.

Inwestujemy w aktywa niepubliczne i alternatywne od ponad 40 lat

Nasza spółka Schroders Capital, zajmująca się aktywami niepublicznymi, zapewnia dostęp do szerokiej gamy możliwości inwestowania w tego typu instrumenty, elementy składowe portfela oraz zindywidualizowane strategie w zakresie aktywów niepublicznych. Oferujemy zróżnicowany wachlarz strategii inwestycyjnych, w tym nieruchomości, private equity, instrumenty z rynku wtórnego, venture capital, infrastrukturę, produkty sekurytyzowane i finansowanie oparte na aktywach, papiery wartościowe powiązane z ubezpieczeniami oraz impact investing.Zrównoważony rozwój stanowi integralną część naszego podejścia i jest wpisany we wszystkie nasze działania. Dysponujemy wiodącymi w branży narzędziami, analizami i wyspecjalizowanym zespołem badawczym, dzięki którym możemy mieć pewność, że posiadamy pełny obraz sytuacji przy ocenie możliwości i wpływu podejmowanych przez nas inwestycji.

"Nasz wyspecjalizowany dział ds. aktywów niepublicznych, Schroders Capital, korzysta z szerokiego wachlarza aktywów i globalnej sieci ekspertów w celu opracowywania przyszłościowych strategii. Cel zespołu: dokonywanie inwestycji, które niosą powód do dumy".

Historyczne wyniki nie stanowią gwarancji przyszłych rezultatów. Wartość inwestycji i dochód z nich czerpany mogą zarówno wzrastać, jak i spadać oraz możesz (Ty lub Twoi klienci) nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot.

Kontakt z przedstawicielem funduszu w Polsce.
Podążaj za nami

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main
Niemcy

W tej witrynie spółka Schroder International Selection Fund jest zwana Schroder ISF.
W całym dokumencie spółka Schroder Alternative Solutions jest zwana Schroder AS.

Informacje przedstawiono wyłącznie w celach ilustracyjnych i nie stanowią one jakichkolwiek rekomendacji do inwestowania w wymienione powyżej papiery wartościowe/sektory/kraje.

© Copyright 2020 Spółka Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch podlega luksemburskiej ustawie z dnia 17 grudnia 2010 r.