Jesteśmy tu, by zadbać o to, co dla Ciebie ważne

Od ponad 200 lat budujemy partnerskie relacje z naszymi klientami, stawiając ich w centrum wszystkiego, co robimy.
Banners cities with translucent lens 2880x1112

Biznes

Jako globalna firma zarządzająca aktywami i majątkiem, Schroders dostarcza szeroką gamę inwestycji zaprojektowanych w celu zaspokojenia zróżnicowanych potrzeb instytucji, pośredników i osób o wysokich dochodach netto.

Perspektywy na rok 2024

Rynki w erze resetu związanego z 3D

RESET 3D

Przełomowy powrót świata do starej normalności

Witamy w Globalnym Badaniu Inwestorów 2023

Wyższe stopy procentowe i inflacja tworzą nowe otoczenie dla inwestycji. Niniejsze badanie o zasięgu globalnym ukazuje, w jaki sposób 23.000 osób dostosowuje swoje strategie oraz przedstawia wpływ na kwestie takie jak zrównoważone inwestycje.

Kontakt z przedstawicielem funduszu w Polsce.
Podążaj za nami

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main
Niemcy

W tej witrynie spółka Schroder International Selection Fund jest zwana Schroder ISF.
W całym dokumencie spółka Schroder Alternative Solutions jest zwana Schroder AS.

Informacje przedstawiono wyłącznie w celach ilustracyjnych i nie stanowią one jakichkolwiek rekomendacji do inwestowania w wymienione powyżej papiery wartościowe/sektory/kraje.

© Copyright 2020 Spółka Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch podlega luksemburskiej ustawie z dnia 17 grudnia 2010 r.