Schroder GAIA

2021

Schroder GAIA ActionEffective DateNotes
Schroder GAIANowe dane bankowe dotyczące Stałych Instrukcji Rozliczeniowych 22/09/2021 🔽
Schroder GAIAzmiany wskaźnika referencyjnego LIBOR30/08/2021 🔽

2022

Schroder GAIA ActionEffective DateNotes
GAIA Oaktree CreditZmiana częstotliwości operacji subfunduszu i zmiana czasu zamknięcia operacji wykupu.

18/11/2022 🔽
Schroder GAIA Oaktree CreditWyrejestrowanie z Polski klasy jednostek uczestnictwa i subfunduszu25/11/2022 
 🔽

Schroder GAIA HelixZmiana polityki inwestycyjnej28/03/2022 
 🔽

Schroder GAIA Cat BondZmiana celu i polityki inwestycyjnej oraz zmiana brzmienia art. 814/01/2022 
 🔽

Kontakt z przedstawicielem funduszu w Polsce.
Podążaj za nami

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main
Niemcy

W tej witrynie spółka Schroder International Selection Fund jest zwana Schroder ISF.
W całym dokumencie spółka Schroder Alternative Solutions jest zwana Schroder AS.


© Copyright 2020 Spółka Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch podlega luksemburskiej ustawie z dnia 17 grudnia 2010 r.