Rynki wschodzące

Wykorzystanie możliwości rozwoju na niedostatecznie reprezentowanych rynkach.
Icon_Line chart

Możliwości wzrostu na świecie

Rynki wschodzące są bardzo zróżnicowane, ale mogą oferować jedne z najbardziej atrakcyjnych możliwości wzrostu w skali globalnej

Icon_Mind

Aktywni pozostają z przodu

Aktywni zarządzający starają się pomóc klientom wyprzedzać szybko zmieniające się warunki i wcześniej wykorzystywać nadarzające się okazje

Icon_Environmental resources

Włączone aspekty ESG

Można uzyskać dostęp do strategii inwestycyjnych uwzględniających kwestię zrównoważonego rozwoju

Nie ma czegoś takiego jak typowy rynek wschodzący


Okazje w Chinach wyglądają zupełnie inaczej niż w Chile. Wspólną cechą wielu rynków wschodzących jest szybszy potencjalny wzrost niż w gospodarkach rozwiniętych, a także obietnica rozwoju rynku kapitałowego i pączkujących krajowych rynków oszczędności. Jednak ten sam potencjał, który czyni je atrakcyjnymi, sprawia, że trudno się nimi kierować bez pewnej ręki za kierownicą.


Istnieją ważne powody, aby być aktywnym na rynkach wschodzących

This block is deleted,Remove this placeholderThis block is deleted,Remove this placeholder

Nasi eksperci nie we wszystkim się zgadzają - i to nam się podoba.


Oczywiście nasi specjaliści ds. rynków wschodzących posiadają dogłębną wiedzę i są obecni na miejscu, czego można oczekiwać. Nie podpinają jednak swoich spostrzeżeń pod centralną formułę. Regularnie dyskutują, kwestionują i analizują nawzajem swoje poglądy.
Nasi pracownicy mają również do dyspozycji szereg stale aktualizowanych narzędzi i analiz związanych z ESG - niezbędnych dla silnej strategii dotyczącej rynków wschodzących.

"Ten sam potencjał, który sprawia, że rynki wschodzące są atrakcyjne, sprawia również, że trudno na nich nawigować bez pewnej ręki za kierownicą.

Historyczne wyniki nie stanowią gwarancji przyszłych rezultatów. Wartość inwestycji i dochód z nich czerpany mogą zarówno wzrastać, jak i spadać oraz możesz (Ty lub Twoi klienci) nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot.Inwestowanie na rynkach wschodzących zwykle jest obarczone większym ryzykiem niż na rynkach rozwiniętych: są mniej stabilne politycznie, prawnie i operacyjnie. Zmiany kursów walut mogą również spowodować wzrost lub spadek wartości inwestycji zagranicznych.

Kontakt z przedstawicielem funduszu w Polsce.
Podążaj za nami

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main
Niemcy

W tej witrynie spółka Schroder International Selection Fund jest zwana Schroder ISF.
W całym dokumencie spółka Schroder Alternative Solutions jest zwana Schroder AS.

Informacje przedstawiono wyłącznie w celach ilustracyjnych i nie stanowią one jakichkolwiek rekomendacji do inwestowania w wymienione powyżej papiery wartościowe/sektory/kraje.

© Copyright 2020 Spółka Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch podlega luksemburskiej ustawie z dnia 17 grudnia 2010 r.