Inwestuj z nami

Dystrybutorzy

Lista dystrybutorów jednostek uczestnictwa funduszy Schroders.

Dni bez transakcji

Fundusze Schroder ISF i Schroder AS są zarejestrowane i wyceniane w Luksemburgu. Należy pamiętać, że poniższe dni są dniami bez transakcji i fundusze nie będą wtedy wyceniane zgodnie z dokumentem podanym poniżej. Kalendarz oraz informacje dotyczące dni bez transakcji, dostępne jako plik PDF.


Dni bez transakcji SISF
Dni bez transakcji GAIA

Kalendarz dywidend

Poniżej znajdą Państwo kalendarz dywidend, jako plik PDF, zawierający informacje na temat terminów oraz wysokości wypłat dywidend. Szczegółowa informacja na temat terminów oraz wysokości wypłat dywidend, dostępna jako plik PDF.

Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym

Informacje na temat sposobu zabezpieczania jednostek uczestnictwa przed ryzykiem walutowym, dostępne jako plik PDF.Kalendarz dywidend

Kontakt z przedstawicielem funduszu w Polsce.
Podążaj za nami

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main
Niemcy

W tej witrynie spółka Schroder International Selection Fund jest zwana Schroder ISF.
W całym dokumencie spółka Schroder Alternative Solutions jest zwana Schroder AS.

Informacje przedstawiono wyłącznie w celach ilustracyjnych i nie stanowią one jakichkolwiek rekomendacji do inwestowania w wymienione powyżej papiery wartościowe/sektory/kraje.

© Copyright 2020 Spółka Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch podlega luksemburskiej ustawie z dnia 17 grudnia 2010 r.