Przedstawiciel funduszu w Polsce

Podmiotem odpowiedzalnym za realizacji zadań wynikających z art. 92 Dyrektywy 2009/65/WE[1] jest Schroder Investment Management (Europe) S.A., z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga przy ul. 5 Rue Höhenhof, 1736 Senningerberg.

Rozwiązania na rzecz Inwestorów są opublikowane na stronie internetowej
www.eifs.lu/schroders

Kontakt z przedstawicielem funduszu w Polsce.
Podążaj za nami

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main
Niemcy

W tej witrynie spółka Schroder International Selection Fund jest zwana Schroder ISF.
W całym dokumencie spółka Schroder Alternative Solutions jest zwana Schroder AS.

Informacje przedstawiono wyłącznie w celach ilustracyjnych i nie stanowią one jakichkolwiek rekomendacji do inwestowania w wymienione powyżej papiery wartościowe/sektory/kraje.

© Copyright 2020 Spółka Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch podlega luksemburskiej ustawie z dnia 17 grudnia 2010 r.