Witamy w Globalnym Badaniu Inwestorów 2023

Wyższe stopy procentowe i inflacja tworzą nowe otoczenie dla inwestycji. Niniejsze badanie o zasięgu globalnym ukazuje, w jaki sposób 23.000 osób dostosowuje swoje strategie oraz przedstawia wpływ na kwestie takie jak zrównoważone inwestycje.

Wstrząsy gospodarcze z 2022 r. miały głęboki wpływ na rynek - a ich skutki są nadal odczuwalne. Większość ankietowanych z 33 badanych krajów i terytoriów zmieniła strategię - ale około jedna trzecia jeszcze tego nie dokonała. Inwestowanie w 2023 roku stanowi wielozadaniowe wyzwanie: dostosowanie się do nowej rzeczywistości gospodarczej przy jednoczesnym wykorzystywaniu możliwości, takich jak aktywa prywatne czy te związane ze zrównoważonym rozwojem.

Schroders zleciło alan. agency oraz iResearch przeprowadzenie niezależnego badania online wśród ponad 23.000 osób inwestujących z 33 krajów i terytoriów na całym świecie, obejmujących Europę, Azję i obie Ameryki. Ankieta została przeprowadzona w formie online w okresie od 26 maja do 31 lipca 2023 roku.

Informacje statystyczne dotyczące ankiety znajdują się na końcu niniejszego raportu.

Przegląd lokalny