Multi-Asset

Uzyskaj to, co najlepsze, poprzez połączenie różnych aktywów
Icons sheet 2_V2_Tools

Zbudowany dla zmian

Zmiany są nieuniknione - a żeby osiągnąć długoterminowe cele, trzeba je zaplanować

Icons sheet 1_Security-27

Większe bezpieczeństwo

Różne aktywa posiadają odmienne zalety, więc ich połączenie zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo

Icons sheet 3_Diversification

Odporne portfele

Członkowie naszego zespołu nieustannie stawiają sobie nawzajem wyzwania, aby tworzyć portfele, które przetrwają próbę czasu.

Jedyne, co jest pewne, to niepewność

Wszystkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, ale wiemy, że różne aktywa w odmienny sposób reagują na warunki, w jakich się znajdują. Tak więc, choć nikt nie jest w stanie przewidzieć przyszłości, możemy zastanowić się, co powinno przynieść najlepsze rezultaty w najgorszym scenariuszu.

Inwestowanie w wiele aktywów prowadzi do logicznego wniosku, łącząc ze sobą różne aktywa. Zrównoważone połączenie akcji, obligacji, inwestycji alternatywnych i gotówki to recepta na osiąganie celów w dobrych czasach i ograniczanie strat w złych.

Kształtujemy strategie, aby osiągnąć długoterminowe cele

Niektórym klientom indywidualnym i doradcom oferujemy gotowe, zbalansowane portfele, zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić jak najlepszy stosunek wartości do ceny. Naszym celem jest dopasowywanie inwestycji do Twoich indywidualnych potrzeb i zrozumienie znaczenia zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do dywersyfikacji i ryzyka.

Wspólne cele, a nie myślenie grupowe

Podczas tworzenia mieszanki aktywów nie stosujemy podejścia " ustal i zapomnij". Nieustannie dokonujemy przeglądu, rebalansowania i udoskonalania, wykorzystując własne narzędzia do testowania portfeli pod kątem różnych scenariuszy.To jednak tylko jedna połowa równania. Drugą jest czynnik ludzki. Jesteśmy dumni z kultury odpowiedzialności, która nas wyróżnia. Członkowie naszego zespołu dokładnie omawiają i dyskutują każdą inwestycję, aby zbudować solidniejszy portfel.

"Wierzymy, że połączenie sił różnych rodzajów aktywów i strategii da Tobie większą szansę na osiągnięcie pożądanych rezultatów, bez względu na otoczenie rynkowe."

Historyczne wyniki nie stanowią gwarancji przyszłych rezultatów. Wartość inwestycji i dochód z nich czerpany mogą zarówno wzrastać, jak i spadać oraz możesz (Ty lub Twoi klienci) nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot.

Informacje przedstawiono wyłącznie w celach ilustracyjnych i nie stanowią one jakichkolwiek rekomendacji do inwestowania w wyżej wymienione papiery wartościowe / sektory / kraje.

Kontakt z przedstawicielem funduszu w Polsce.
Podążaj za nami

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main
Niemcy

W tej witrynie spółka Schroder International Selection Fund jest zwana Schroder ISF.
W całym dokumencie spółka Schroder Alternative Solutions jest zwana Schroder AS.

Informacje przedstawiono wyłącznie w celach ilustracyjnych i nie stanowią one jakichkolwiek rekomendacji do inwestowania w wymienione powyżej papiery wartościowe/sektory/kraje.

© Copyright 2020 Spółka Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch podlega luksemburskiej ustawie z dnia 17 grudnia 2010 r.