Odpowiedzialność korporacyjna

Przyspieszanie pozytywnych zmian dla ludzi i planety

Potwierdzamy słowa czynami

W naszej działalności stosujemy te same wartości i wysokie standardy, których wymagamy od firm, w które inwestujemy.

Dla ludzi i planety

Nasza korporacyjna strategia zrównoważonego rozwoju jest częścią naszej działalności i ma na celu przyspieszenie poprawy sytuacji w zakresie równości oraz ochrony zasobów naszej planety.

Bierzemy pod uwagę siebie samych

Przejrzystość ma kluczowe znaczenie, dlatego informujemy o naszych planach i postępach.

Poznaj nasze najnowsze raporty i oświadczenia

Opieramy nasze zasady na międzynarodowych standardach i celach społecznych

ako sygnatariusz programu UN Global Compact (UNGC), popieramy jego dziesięć zasad dotyczących praw człowieka, pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji.
Ale dla nas zrównoważony rozwój firmy to coś znacznie większego niż podejmowanie zobowiązań. Chodzi o to, by żyć zgodnie z naszymi wartościami poprzez nasze działania. Oznacza to, że możemy przyczynić się do realizacji szerszych priorytetów społecznych, w tym tych określonych w Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ.
Nasza strategia jest kształtowana przez naszych interesariuszy i podkreśla dwa kluczowe obszary: 'ludzie' i 'planeta'.

Obszar „Ludzie” odnosi się do napędzania zmian na lepsze dla wszystkich osób

Jesteśmy dumni z naszej integracyjnej kultury, w której ludzie uczą się, rozwijają i mają odpowiednie narzędzia, aby zadbać o swoje samopoczucie. Wspieramy wolontariat, zbieranie funduszy i działania zewnętrzne wśród naszych zespołów w naszych lokalnych społecznościach. I bronimy praw człowieka w naszym łańcuchu dostaw.
Wiemy jednak, że zawsze jest więcej do zrobienia - a nasze Globalne Forum Pracownicze, grupy integracyjne, ankiety i badania pomagają nam czynić postępy tam, gdzie jest to najważniejsze. Dowiedz się więcej o naszej strategii dotyczącej ludzi. 

Obszar „Planeta” odnosi się do ochrony światowych zasobów i przeciwdziałania zmianom klimatu

Nasze cele oparte na badaniach zostały zatwierdzone przez inicjatywę Science Based Targets i są zgodne z trajektorią celu 1,5°C. Nasz Transformacji Klimatyczne określa naszą drogę do osiągnięcia zerowego poziomu netto do 2050 roku lub wcześniej.
Oprócz zobowiązania do redukcji emisji gazów cieplarnianych w wyniku naszej własnej działalności, nasza rola jako instytucji zarządzającej inwestycjami oznacza, że możemy napędzać znaczące zmiany w wielu branżach i dostarczać wartość naszym klientom w dłuższym horyzoncie. Dowiedz się więcej o naszej strategii dotyczącej planety.

Od ponad 20 lat stawiamy na zrównoważony rozwój

W tym czasie zgromadziliśmy wewnętrznie bogatą wiedzę i doświadczenie. Opieramy się na latach badań, analiz ryzyka i działań, aby stworzyć solidny obraz tego, gdzie jesteśmy, co nas czeka i co powinniśmy zrobić.Ważne jest dla nas to, aby myśleć o wszystkim co robimy przez pryzmat zrównoważonego rozwoju - od naszych strategii inwestycyjnych po zatrudnianie nowych osób. I rozliczamy się z tego. Możesz odwiedzić nasze centrum raportowania, aby sprawdzić nasze postępy.  

Nasze podejście do podatku

W spółce Schroders zobowiązujemy się do prowadzenia naszych spraw podatkowych w sposób otwarty i przejrzysty. Oznacza to, że spełniamy wszystkie nasze obowiązki w zakresie składania wniosków podatkowych, raportów podatkowych i płatności podatkowych na całym świecie. Staramy się również utrzymywać dobre relacje z organami podatkowymi w kluczowych jurysdykcjach, w których prowadzimy działalność. Dowiedz się więcej