/pl/sysglobalassets/global-assets/capabilities/private20assets20white.svg

Aktywa Niepubliczne

Dostęp do wyspecjalizowanych możliwości inwestycyjnych.

Maksymalizuj potencjał

W środowisku niższych stóp procentowych ważnym jest, żeby portfel inwestycyjny pracował tak ciężko, jak to tylko możliwe. Aktywa Niepubliczne mogą być warte rozważenia, gdyż potencjalnie są w stanie poprawić wyniki, zmniejszyć ryzyko oraz zwiększyć dywersyfikację.

Długoterminowe motywy przewodnie oraz unikalne możliwości

Aktywa Niepubliczne to możliwości inwestycyjne, które nie są dostępne za pośrednictwem szeroko dostępnych rynków, takich jak giełdy akcji. Umożliwiają one inwestorom czerpanie bezpośrednich korzyści z długoterminowych pomysłów inwestycyjnych. Mogą także zapewnić ekspozycję na specjalistyczne sektory lub branże, takie jak private equity lub nieruchomości, które są trudno dostępne w tradycyjny sposób. Jednakże inwestowanie w Aktywa Niepubliczne nie jest pozbawione wyzwań. Mogą one bowiem posiadać wysoki próg inwestycji oraz mogą być skomplikowane i niepłynne. Kluczowe jest zatem dokładne rozważenie dostępnych możliwości. 

Image

160 lat doświadczenia

Jesteśmy zaangażowani w świat aktywów niepublicznych od 1853 r., kiedy pomogliśmy w sfinansowaniu rozbudowy sieci kolejowej na Kubie. Obecnie nasze wyspecjalizowane zespoły inwestycyjne analizują private equity, infrastrukturę oraz nieruchomości i obszary rozwijające się, takie jak pożyczki dla mniejszych firm. 

Szeroka wewnętrzna ekspertyza

W ujęciu globalnym jesteśmy jedną z niewielu firm, posiadających wypracowane wewnętrznie i naprawdę szerokie oraz zróżnicowane możliwości w obszarze aktywów niepublicznych. Prosimy o zwrócenie uwagi: nie wszystkie produkty dostępne są na każdym rynku.

Historyczne stopy zwrotu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników i mogą nie być powtórzone w przyszłości. Wartość inwestycji oraz dochody z nich czerpane mogą spadać bądź rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot.  Zmiany kursów walut mogą spowodować wzrost lub spadek wartości inwestycji zagranicznych.

Inwestycje alternatywne mogą być bardziej zmienne niż akcje czy obligacje, a ich spieniężenie trudne w krótkim okresie.

Ważne informacje

Firma Schroders wyraziła w tym dokumencie swoje opinie i przekonania, które mogą ulegać zmianie. Niniejszy dokument ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym aspekcie nie stanowi materiału promocyjnego. Nie stanowi on także oferty ani zachęty do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Niniejszy dokument nie ma na celu i nie powinien być traktowany jako rekomendacja w kwestiach księgowych, prawnych, podatkowych czy inwestycyjnych. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w niniejszym dokumencie przy podejmowaniu indywidualnych decyzji inwestycyjnych i/lub strategicznych. Wszystkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, w tym z możliwością straty wpłaconego kapitału. Według najlepszej wiedzy zawarte tu informacje są wiarygodne, jednak Schroders nie gwarantuje ich kompletności ani dokładności. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w niniejszym dokumencie przy podejmowaniu indywidualnych decyzji inwestycyjnych i/lub strategicznych. Część przedstawionych informacji pozyskano ze źródeł zewnętrznych, które uznajemy za wiarygodne.  Nie bierzemy odpowiedzialności za błędy strony trzeciej, a dane mogą ulegać zmianie wraz ze zmianami warunków rynkowych.  Nie wyłącza to obowiązków i zobowiązań Schroders wobec naszych klientów, wynikających z systemu regulacyjnego. Dane dotyczące regionów i sektorów zostały przedstawione jedynie w celach ilustracyjnych i nie powinny być postrzegane jako rekomendacja kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych. Niektóre opinie zawarte w niniejszej prezentacji przedstawiono na podstawie prognoz. Nasze oczekiwania i przekonania są oparte na uzasadnionych założeniach wynikających z naszej aktualnej wiedzy. Nie ma jednakże gwarancji, że jakakolwiek prognoza lub opinia się sprawdzi. Te poglądy i opinie mogą ulec zmianie.  

Topics:

Kontakt ze Schroders

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch
Taunustor 1
60310 Frankfurt am Main
Niemcy
Oddziały na świecie

+49 69 975717-0

(Pon.-Pt. w godz. 9-18)

W razie pytań, prosimy o kontakt poprzez formularz.

Prośba o kontakt

W razie potrzeby rozwiązania wszelkich zagadnień prawnych prosimy o bezpośredni kontakt z przedstawicielem funduszu w Polsce.

Przedstawiciel funduszu w Polsce

Schroders to światowej klasy instytucja zarządzająca aktywami, działająca w 38 krajach Europy, obu Ameryk, Azji, Afryki oraz na Bliskim Wschodzie.