Čo robíme?

Pomáhame vám budovať úspešné portfóliá, nech už sú vaše ciele akékoľvek.

V rýchlo sa vyvíjajúcom investičnom prostredí naši klienti potrebujú aktívnych správcov s odbornými znalosťami v celom investičnom spektre, ktorí im ponúknu inovatívne riešenia.

Emerging Markets RGB

Rozvíjajúce sa trhy

Využívame rastové príležitosti na veľmi rôznorodých trhoch

Zistiť viac
Alternatives_RGB

Súkromný majetok a alternatívy

Využívame jedinečné príležitosti nad rámec tradičných trhov na splnenie dlhodobých cieľov

Zistiť viac
Icons sheet 1_Innovation

Tematické investovanie

Využívame témy, ktoré budú formovať svet, v ktorom žijeme

Zistiť viac
Credit CMYK

Pevný výnos

Veľmi rôznorodá trieda aktív, v ktorej môžete rozložiť riziko a optimalizovať tak príjem a výnosy

Zistiť viac
multi-asset

Viacero aktív

Kombinujeme silné stránky rôznych aktív s cieľom dosiahnuť úspech na akomkoľvek trhu

Zistiť viac
Alpha Equity RGB

Akcie

Iinovujeme základný kameň dlhodobého investovania

Zistiť viac

Schroders Capital

Ponúkame diverzifikovanú škálu investičných stratégií vrátane nehnuteľností, súkromného kapitálu, sekundárnych investícií, rizikového kapitálu, infraštruktúry, sekuritizovaných produktov a financovania založeného na aktívach, cenných papierov spojených s poistením a spoločensky prospešného investovania.

Sledujte nás

Fond Schroder International Selection Fund sa na tejto webovej lokalite označuje ako Schroder ISF.
Fond Schroder Alternative Solutions sa na tejto webovej lokalite označuje ako Schroder AS.
Fond Schroder Special Situations Fund sa na tejto webovej lokalite označuje ako Schroder SSF.

@ Copyright 2021. Na spoločnosť Schroder Investment Management (Europe) S.A. sa vzťahuje luxemburský zákon z 12. júla 2013.