Investujte s nami

Právne dokumenty

V tejto časti nájdete právne dokumenty a informácie o tom, ako investovať do nasledujúcich fondov.


Karty fondov

Táto časť poskytuje prístup k všetkým mesačným kartám fondov pre podielové jednotky A a A1. Stiahnite si všetky mesačné mapy podfondov Schroder ISF.


Dni bez transakcií

Fondy Schroder ISF a Schroder AS sú registrované a oceňované v Luxembursku. Upozorňujeme, že dni uvedené nižšie sú dňami, keď sa neobchoduje, a fondy sa počas nich nebudú zhodnocovať podľa nižšie uvedeného dokumentu. Dni bez transakcií


Kalendár obchodovania

Nižšie nájdete dividendový kalendár vo formáte PDF, ktorý obsahuje informácie o dátumoch a sumách výplat dividend. Kalendár obchodovania

Sledujte nás

Fond Schroder International Selection Fund sa na tejto webovej lokalite označuje ako Schroder ISF.

Fond Schroder Alternative Solutions sa na tejto webovej lokalite označuje ako Schroder AS.

Fond Schroder Special Situations Fund sa na tejto webovej lokalite označuje ako Schroder SSF.

@ Copyright 2021. Na spoločnosť Schroder Investment Management (Europe) S.A. sa vzťahuje luxemburský zákon z 12. júla 2013.