Právne dokumenty

V tejto časti nájdete právne dokumenty a informácie o tom, ako investovať do nasledujúcich fondov.

Schroder ISF


Pripomíname, že dokumenty s kľúčovými informáciami pre investorov nájdete na stránkach jednotlivých produktov v našom globálnom centre fondov

Právne dokumenty 
Schroder ISF – Sustainable Finance Disclosure Regulation 06/04/2021
Schroder ISF list of hedged share classes
Schroder ISF available share classes
Schroder ISF Prospectus
Schroder ISF Semi Annual Report
Schroder ISF Annual Report

 

Kontaktujte spoločnosť Schroders
Sledujte nás

Fond Schroder International Selection Fund sa na tejto webovej lokalite označuje ako Schroder ISF.

Fond Schroder Alternative Solutions sa na tejto webovej lokalite označuje ako Schroder AS.

Fond Schroder Special Situations Fund sa na tejto webovej lokalite označuje ako Schroder SSF.

@ Copyright 2021. Na spoločnosť Schroder Investment Management (Europe) S.A. sa vzťahuje luxemburský zákon z 12. júla 2013.