Pevný výnos

Dlhopisy sa považujú za menej rizikové, no aby stratégie s pevným výnosom skutočne excelovali, vyžadujú si odborné znalosti

Rozloženie rizika

Riziko si môžete rozložiť od nízkorizikových štátnych dlhopisov až po stratégie viac orientované na rast a zároveň sa môžete zamerať na získanie spoľahlivejšieho príjmu alebo výnosov.

Výber stratégií

Dlhopisy môžu pomôcť vyhnúť sa volatilite na akciovom trhu, ale prinášajú so sebou vlastné riziká. Výber stratégií môže splniť mnohé investičné potreby.

Pevné základy

Robíme hĺbkovú analýzu základných rizík a rizík udržateľnosti, aktívne posúvame expozície a pozorne sledujeme témy, ktoré ovplyvňujú správanie sa trhu.

Nálepka nižšieho rizika skrýva možnosti, ktoré máte k dispozícii

Existuje široká škála možností. To, že štátne dlhopisy alebo tie správne podnikové dlhopisy vám môžu pomôcť izolovať investície od neočakávaných zmien na akciových trhoch, je pravda. Ak sa však cítite odvážnejšie, môžete držať vysokoúročené úvery alebo sa vrhnúť na rozvíjajúce sa trhy, ktoré sú síce rizikovejšie, ale majú vyššie potenciálne výnosy. Môžete mať dokonca aj stratégiu, v rámci ktorej investujete na všetkých týchto trhoch, a nechať rozhodnutia o najlepšej kombinácii podľa vašich cieľov na odborníka.

Špecialisti, ktorí vás nasmerujú k vašim investičným cieľom

Na výber je viac ako 30 000 dlhopisov a zvážiť treba mnohé riziká. Ak si chcete vyformovať pohľad, potrebujete špecialistov na ekonómiu aj na jednotlivé trhy s dlhopismi. Potrebujete analytikov, ktorí do hĺbky rozumejú každej spoločnosti, aby rozpoznali príležitosti a riziká, zostavili správnu stratégiu a potom ju aktívne spravovali, keď sa budú trhové podmienky meniť. Musíte tiež dokázať identifikovať dlhodobé témy ovplyvňujúce trh, a práve preto by v jadre skutočne stabilnej stratégie mali ležať faktory životného prostredia, správy a riadenia spoločnosti a sociálne faktory (ESG).

Aktívna a adaptívna správa

Navrhovanie a správa rôznorodého spektra vysokovýkonných stratégií s pevným výnosom si vyžadujú technické znalosti. Neveríme v „hviezdnych“ investorov, ktorí vedia všetko. Veríme v tím, ktorý pracuje spoločne. Naša platforma špecialistov, expertov vo svojich odboroch po celom svete, spolupracuje, aby sme dokázali využiť širokú škálu príležitostí.


Zapája sa každý člen tímu: správcovia fondov, úveroví analytici, analytici udržateľnosti aj trhoví stratégovia sú všetci zodpovední za investičnú stratégiu.


Naša globálna platforma nám poskytuje 360° prehľad o tom, čo ovplyvňuje trhy, štátne dlhopisy, meny a spoločnosti. Všímame si perspektívne témy, ktoré našim výskumníkom poskytujú kontext na posúdenie hodnoty a budovanie presvedčenia.

„Ak má tím, ktorý spravuje váš fond, tie správne odborné znalosti, riziko dokážete vyvážiť oveľa efektívnejšie. Nielenže si diverzifikujete investície, ale zároveň priebežne optimalizujete príjmy a výnosy z investícií, o ktorých ste presvedčení.“

Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcej výkonnosti. Hodnota investícií a príjem z nich môžu klesnúť alebo stúpnuť a vy (ani vaši klienti) nemusíte získať späť sumy, ktoré ste pôvodne investovali.


Keď úrokové sadzby rastú, ceny dlhopisov vo všeobecnosti klesajú. Podnikové dlhopisy budú vždy rizikovejšie ako štátne dlhopisy, pretože spoločnosti môžu (na rozdiel od väčšiny štátov) niekedy skrachovať, čo znižuje šance, že dostanete späť peniaze, ktoré vám dlhujú.


Informácie slúžia len na ilustračné účely a nie sú odporúčaním na investovanie do uvedených cenných papierov/odvetví/krajín.