Naša história

Dve storočia investovania do budúcnosti

Vyvíjali sme sa spolu so samotnými medzinárodnými financiami

Viac ako 200 rokov sme si budovali znalosti trhov a s nimi aj schopnosť pomáhať našim klientom. Naše partnerstvá sú hlboké. Stále napríklad spolupracujeme s naším prvým charitatívnym klientom zo Spojeného kráľovstva z roku 1936. Pozrite si viac ako 200 rokov spoločnosti Schroders v tomto prehľade.

Viac ako 200 rokov v skratke

Spoločnosť bola založená pod názvom J.F.Schröder & Co v Londýne v roku 1800 a počas prvých 100 rokov sme budovali klientsku základňu po celom svete. Zaoberali sme sa financovaním obchodu medzi Amerikou a Európou a financovaním veľkých projektov infraštruktúry, ako sú železnice, prístavy a elektrárne. A posúvali sme sa do nových oblastí, ako sú dlhopisy a financovanie podnikov.
V roku 1924 sme založili náš prvý investičný fond a začali sme spravovať investície pre klientov. V roku 1959 sme vstúpili na londýnsku burzu cenných papierov.
Na začiatku 20. storočia sme mali klientov v celej Amerike, Európe a Ázii. V 70. rokoch sme pôsobili na hlavných finančných trhoch vrátane Hongkongu, Japonska, Singapuru, Austrálie, Brazílie, Švajčiarska a mnohých ďalších.
V roku 2000 sme predali našu pobočku investičného bankovníctva, aby sme sa mohli špecializovať na správu aktív a majetku. V súčasnosti rozširujeme naše aktivity aj na súkromné trhy, čím našim klientom otvárame nový rozmer. 

Investujeme do rastu

Akvizície boli vždy súčasťou nášho rastu, získavali sme nimi kľúčové schopnosti a pomáhali nám plniť vyvíjajúce sa potreby našich klientov a podporovať rast v neustále sa meniacom svete.
Len od roku 2016 sme vďaka viac ako desiatke transakcií rozšírili naše odborné znalosti v oblasti súkromných aktív, od nehnuteľností až po financovanie infraštruktúry. Rozšírili sme našu ponuku správy majetku vrátane ponuky pre finančných poradcov, ktorá má na trhu popredné miesto. A rozvinuli sme naše odborné znalosti v oblasti riešení, kde sa snažíme byť vyhľadávaným poskytovateľom pre dôchodkové systémy, pričom ponúkame komplexné riešenie až po odkúpenie.
Naše tajomstvo úspechu? Realizujeme len také akvizície, ktoré sú v súlade s našou celkovou kultúrou a hodnotami. Nejde nám totiž len o nakupovanie na účely rastu, ale aj o rozširovanie našich odborných znalostí.

Neustále inovujeme

Stále premýšľame nad novými spôsobmi, ako využiť inteligentné a aktívne možnosti spravovania, aby sme našim klientom priniesli požadované výsledky.
Napríklad ako keď sme získali náš prvý mandát na dôchodkový fond v Spojenom kráľovstve v roku 1947. Alebo keď sme v roku 1971 spustili náš prvý majetkový fond a vstúpili do sveta alternatívnych produktov. V roku 2006 sme ponúkli prvú z našich diverzifikovaných rastových stratégií. O rok neskôr sme predstavili náš akciový fond Global Climate Change Equity. A v roku 2009 sme spustili platformu GAIA, ktorej cieľom je poskytovať investorom jednoduchší prístup k odborným znalostiam o hedžových fondoch.
Dnes je náš viackrát ocenený rámec pre udržateľné investície – navrhnutý priamo nami – zakomponovaný do našich investičných procesov. A dátoví vedci na našom oddelení dátových prehľadov (Data Insights) prinášajú našim investičným tímom špičkové poznatky, takže sme na čele aktívneho investovania.

Globálna sieť partnerstiev

Partnerstvá ďalej rozšírili naše obzory a spojili naše investičné skúsenosti s distribučnými sieťami našich klientov, aby sme naplnili potreby ich zákazníkov. Naša stratégia partnerstiev nám dáva prístup k novým distribučným príležitostiam na celom svete vrátane niektorých svetových trhov s najvyšším rastom.
Ako napríklad náš spoločný podnik s Bank of Communications v Číne z roku 2005, naše partnerstvo s indickou spoločnosťou Axis Asset Management z roku 2012, náš vzťah s Hartford Funds v USA s desiatimi stratégiami prispôsobenými pre amerických zákazníkov, náš spoločný podnik so spoločnosťou Nippon Life prinášajúci klientom v roku 2021 nadpriemerné výnosy. A náš nedávno založený spoločný podnik so skupinou Lloyds Banking Group, ktorý zamestnáva viac ako 600 finančných poradcov v Spojenom kráľovstve.

Naše investovanie je viac než len o zisku

S hrdosťou môžeme povedať, že pokiaľ ide o udržateľnosť, predbehli sme dobu, pričom našu prvú politiku zodpovedného investovania sme zverejnili v roku 2001.
Naša úloha aktívneho správcu investícií nám dáva možnosť presadzovať významné zmeny a zároveň chrániť kapitál našich klientov pred dlhodobými rizikami zmeny klímy. V roku 2019 sme získali väčšinový podiel v spoločnosti BlueOrchard, ktorá je popredným správcom investícií s vplyvom a priekopníkom v oblasti mikrofinancovania. A o rok neskôr sme analýzu environmentálnych, sociálnych a riadiacich faktorov – alebo ESG – plne začlenili do všetkých našich investičných stratégií.
Tieto kroky podporujú našu stálu stratégiu pomáhať našim klientom plniť svoje investičné a klimatické ciele – a zároveň zohrávať úlohu pri urýchľovaní prechodu na dekarbonizovanú budúcnosť.