3D RESET:

Rušivý návrat sveta k starému normálu

Čo je to 3D reset?

„3D reset“ odkazuje na tzv. tri D – dekarbonizáciu, demografiu a deglobalizáciu. Veríme, že tieto prebiehajúce trendy majú a budú mať obrovské dlhodobé dôsledky pre globálnu ekonomiku. Celkovo vzaté, 3D pretvárajú investičné prostredie. Pochopenie týchto troch D a toho, ako ovplyvňujú globálnu ekonomiku, čo to znamená pre volatilitu trhu a ako by aktívni investori mali alokovať svoje aktíva, môže byť kľúčom k rozlúšteniu toho, čo nás čaká a kde sú príležitosti.

POZRITE SI: Nová zmena režimu na trhoch: Pohľad na svet cez optiku 3D resetu

Čo znamenajú tri D?

Deglobalizácia

Pandémia Covid-19 a rastúce geopolitické napätie predznamenali novú éru, v ktorej je prioritou väčšia odolnosť a bezpečnosť dodávateľského reťazca. Tieto faktory podporujú a aj budú podporovať väčší nearshoring kľúčových sektorov, ako je výroba, čo bude mať zasa dôsledky pre širokú škálu sektorov a tried aktív.

Dekarbonizácia

Keďže krajiny na celom svete zrýchľujú svoju reakciu na zmenu klímy, nachádzame sa uprostred prechodu od úplnej závislosti od fosílnych palív k ekologickejším zdrojom energie. Táto energetická transformácia bude nákladná a bude poháňať inflačné tendencie, najmä vzhľadom na množstvo investícií potrebných na dostatočné rozšírenie inovácií.

Demografia

Meniaca sa demografia, najmä predpovedané spomalenie rastu globálnej populácie, bude mať obrovský vplyv na infláciu a ekonomický rast, keďže zamestnávatelia čelia tlaku, aby súťažili o užší rozsah dostupných talentov a maximalizovali efektivitu svojej existujúcej pracovnej sily. Spoločnosti sa budú tiež snažiť investovať do technológií zvyšujúcich produktivitu, aby si ochránili ziskové rozpätia, čo pravdepodobne urýchli rozšírenejšie prijatie robotiky a umelej inteligencie.

Deglobalizácia

Podniky sa usilujú o odolnejšie dodávateľské reťazce, a tak prenesú svoju výrobnú a dopravnú infraštruktúru bližšie k domácim trhom.

Dekarbonizácia

Reakcia na zmenu klímy sa zrýchli a zameriavať sa bude na energetickú transformáciu.

Demografia

Meniaca sa demografia a menší počet pracovníkov udržia úzku ponuku pracovnej sily a naštartujú technológie na zvyšovanie produktivity.

Máte záujem o viac informácií?

Slovník – 3D reset

Prezrite si našu referenčnú príručku kľúčových ekonomických pojmov, aby ste lepšie pochopili, ako bude 3D reset formovať nový ekonomický režim