Naše podnikanie

Čo robíme

Kto sme

Máme viac ako 200-ročné skúsenosti a 6 194 ľudí na 38 miestach po celom svete.

Naše investičné možnosti

Ako vám môžeme pomôcť vybudovať investičné portfóliá prispôsobené vašim cieľom, nech už sú akékoľvek.

Naši klienti

Vytvárame si jasný pohľad na meniace sa potreby klientov tým, že sa zameriame na tieto štyri kľúčové klientske segmenty.

Naše podnikanie

Máme rozsah a dosah potrebné na to, aby sme mohli porozumieť komplexným potrebám našich klientov a dokázali ich naplniť. Naše aktívne riadené investičné riešenia pokrývajú verejné aj súkromné ​​trhy.Verejné trhy

Naša odbornosť naprieč triedami aktív na verejných trhoch znamená, že dokážeme podporiť investičné potreby klientov počas ekonomických a trhových cyklov. Retailoví klienti majú prístup k širokej škále investičných stratégií prostredníctvom našich podielových fondov, ktoré ponúkame prostredníctvom sprostredkovateľov a investičných platforiem. Podporujeme inštitucionálnych klientov prispôsobenými investičnými stratégiami naprieč triedami aktív prostredníctvom oddelených účtov.

Miestnu webovú lokalitu môžete nájsť pomocou ikony zemegule na navigačnom paneli.

Súkromné trhy

Súkromné trhy ponúkajú investorom možnosť prístupu k výnosom z aktív, ktoré inak nie sú dostupné na verejných trhoch. Investičné príležitosti v oblasti súkromného kapitálu, privátneho dlhu, nehnuteľností a infraštruktúry boli historicky dostupné len pre inštitucionálnych investorov a klientov s ultravysokým čistým majetkom. Inovácie, ktoré robíme v nových nástrojoch kolektívneho investovania, znamenajú, že sú čoraz dostupnejšie pre širší okruh klientov.

Správa majetku

Naše spoločnosti v oblasti správy majetku, Cazenove Capital v Spojenom kráľovstve a Schroders Wealth Management na medzinárodnej úrovni, poskytujú investičné a poradenské služby klientom s vysokým a ultravysokým čistým majetkom. Benchmark Capital ponúka finančné plánovanie a poradenstvo širokému spektru klientov a poskytuje investičnú platformu, ktorú používajú poradcovia v celom Spojenom kráľovstve, aby im pomohla plniť potreby ich klientov.

Riešenia

Naše aktivity v oblasti riešení pomáhajú inštitucionálnym klientom reagovať na najzložitejšie investičné výzvy vo veľkom rozsahu pomocou strategického poradenstva, pokročilého investičného procesu a integrovaného implementačného modelu. Klienti profitujú z prístupu k našim investičným odborným znalostiam na verejných a súkromných trhoch.

Miestnu webovú lokalitu môžete nájsť pomocou ikony zemegule na navigačnom paneli.

Globálne partnerstvá

Spolupracujeme s poprednými spoločnosťami po celom svete, aby sme rozšírili náš dosah na klientov na rýchlo rastúcich trhoch.

Zistite viac o našom globálnom dosahu v Centre prehľadov.