Udržateľnosť

Všetko, čo robíme, má pozitívny vplyv

Každá investícia má vplyv.

Snažíme sa, aby každá naša činnosť mala pozitívny vplyv – v rámci všetkých firemných aj investičných rozhodnutí. Naše rozhodnutia ovplyvňujú finančnú budúcnosť našich klientov, ale majú vplyv aj na spoločnosť a životné prostredie. Práve preto kapitál smerujeme do udržateľných a trvácnych podnikov. Vieme totiž, že to môže urýchliť pozitívne zmeny vo svete.

Udržateľnosť však musí siahať hlbšie. V spoločnosti Schroders je integrovaná do každého investičného tímu, pričom každý investor môže čerpať z vlastných nástrojov a údajov. Keďže môžeme prísne preveriť každú spoločnosť, do ktorej investujeme, môžeme rovnaké merania a hodnoty uplatňovať aj na seba. A to sa odráža v našich záväzkoch voči dodržiavaniu globálneho paktu OSN a vedecky podložených cieľov. Sme odhodlaní niesť zodpovednosť na naše konanie prostredníctvom transparentného podávania správ a zverejňovania informácií.

Riešenie zmeny klímy

Ako spoločnosť so sídlom v Spojenom kráľovstve a globálny investor musíme zohrávať zásadnú úlohu pri dekarbonizácii hospodárstva

Meranie vplyvu

Výrazne investujeme do našich vlastných nástrojov a údajov, aby sme zmenili spôsob, akým vnímame a hodnotíme spoločnosti

Riadenie udržateľnosti

Náš spoluvedúci pre investície vedie náš výkonný výbor pre udržateľnosť, ktorý dohliada na našu stratégiu udržateľnosti