Udržateľnosť

Všetko, čo robíme, má pozitívny vplyv

Každá investícia má vplyv.

Snažíme sa, aby každá naša činnosť mala pozitívny vplyv – v rámci všetkých firemných aj investičných rozhodnutí. Naše rozhodnutia ovplyvňujú finančnú budúcnosť našich klientov, ale majú vplyv aj na spoločnosť a životné prostredie. Práve preto kapitál smerujeme do udržateľných a trvácnych podnikov. Vieme totiž, že to môže urýchliť pozitívne zmeny vo svete.

Udržateľnosť však musí siahať hlbšie. V spoločnosti Schroders je integrovaná do každého investičného tímu, pričom každý investor môže čerpať z vlastných nástrojov a údajov. Keďže môžeme prísne preveriť každú spoločnosť, do ktorej investujeme, môžeme rovnaké merania a hodnoty uplatňovať aj na seba. A to sa odráža v našich záväzkoch voči dodržiavaniu globálneho paktu OSN a vedecky podložených cieľov. Sme odhodlaní niesť zodpovednosť na naše konanie prostredníctvom transparentného podávania správ a zverejňovania informácií.

Riešenie zmeny klímy

Ako spoločnosť so sídlom v Spojenom kráľovstve a globálny investor musíme zohrávať zásadnú úlohu pri dekarbonizácii hospodárstva

Meranie vplyvu

Výrazne investujeme do našich vlastných nástrojov a údajov, aby sme zmenili spôsob, akým vnímame a hodnotíme spoločnosti

Riadenie udržateľnosti

Náš spoluvedúci pre investície vedie náš výkonný výbor pre udržateľnosť, ktorý dohliada na našu stratégiu udržateľnosti

Kontaktujte spoločnosť Schroders
Sledujte nás

Fond Schroder International Selection Fund sa na tejto webovej lokalite označuje ako Schroder ISF.

Fond Schroder Alternative Solutions sa na tejto webovej lokalite označuje ako Schroder AS.

Fond Schroder Special Situations Fund sa na tejto webovej lokalite označuje ako Schroder SSF.

@ Copyright 2021. Na spoločnosť Schroder Investment Management (Europe) S.A. sa vzťahuje luxemburský zákon z 12. júla 2013.