Akcie

Investície do akcií sú populárne plným právom – avšak časy sa menia, a tak sa mení aj spôsob, akým by ste mali investovať.

Kľúčom je aktívna správa

Aktívna správa je v dnešnom premenlivom prostredí kľúčom k dosahovaniu výnosov

Evolúcia je nevyhnutná

Potrebujete stratégie, ktoré myslia na budúcnosť čeliacu neustálym narušeniam

Tvárou v tvár budúcnosti

Inovatívne investovanie prináša riešenia, ktoré vyhovujú vyvíjajúcim sa potrebám investorov

Zdravé portfólio si vyžaduje aktívny prístup

Investovanie na akciovom trhu (akcie alebo vlastný kapitál) sa tradične považuje za dobrý spôsob, ako poraziť infláciu a z dlhodobého hľadiska dosahovať atraktívne výnosy. To dáva zmysel aj dnes, ale to, čo fungovalo v poslednom desaťročí, nemusí nevyhnutne fungovať aj v tom ďalšom. Svet formuje množstvo nových síl a spoločnosti budú musieť zmeniť spôsob, akým fungujú, ak chcú byť dlhodobo úspešné. Preto si myslíme, že aktívna správa je kľúčom k podchyteniu príležitostí na akciovom trhu – využívame skúsenosti, poznatky a inovácie, aby sme vám pomohli s orientáciou na meniacom sa trhu.

Vybudovali sme rozsiahly rad akcií zameraných na dosahovanie dlhodobej návratnosti investícií. Či už vás zaujíma vysoký rastový potenciál menších spoločností alebo rozvíjajúcich sa trhov, využívanie podhodnotených častí trhu alebo presadzovanie pozitívnych zmien vo svete prostredníctvom tém, ako je prechod na čistú energiu, ponúkame riešenia, ktoré dokážu uspokojiť meniace sa potreby investorov.

Premieňame poznatky na návratnosť investícií

Veríme, že naša globálna výskumná platforma a vlastné technológie nám prinášajú skutočnú investičnú výhodu. Náš útvar pre porozumenie údajom (Data Insights Unit), ktorý pomáha pri rozhodovaní o investíciách prostredníctvom jedinečnej analýzy informácií, v kombinácii s našou súpravou nástrojov na výskum v oblasti udržateľnosti a na meranie vplyvu nám dokážu pomôcť identifikovať spoločnosti s nerozpoznaným alebo podhodnoteným potenciálom návratnosti.


Údaje sú len jednou časťou rovnice. Kľúčom k nášmu úspechu je spôsob, akým sa naši správcovia fondov a analytici navzájom kontrolujú a skúmajú svoje investičné nápady, aby pomohli zabezpečiť, že prejdú len tie najlepšie.

„Svet sa rýchlo mení a my si musíme neustále udržiavať náskok. Preto musíme byť inovatívni, flexibilní a predovšetkým sa vždy zaviazať k neustálemu zlepšovaniu, aby sme pre našich klientov dosahovali lepšie výsledky.“

Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcej výkonnosti. Hodnota investícií a príjem z nich môžu klesnúť alebo stúpnuť a vy (ani vaši klienti) nemusíte získať späť sumy, ktoré ste pôvodne investovali.


Informácie slúžia len na ilustračné účely a nie sú odporúčaním na investovanie do uvedených cenných papierov/odvetví/krajín.